EU sikrer vækst i Syddanmark

EU-millioner fra puljen til forskning og innovation er med til at skabe fremgang flere steder på Fyn. I Svendborg har et firma fordoblet medarbejderstaben med EU-midler.

Gamle Mursten i Svendborg har udviklet en teknologi, der kan rense gamle mursten og genbruge dem i nye byggerier. Virksomheden har netop afsluttet et tre-årigt EU-projekt, hvor EU har givet støtte til udvikling af teknologi.

- Vi har mere end fordoblet medarbejderstaben i løbet af projektperioden og er i dag over 20 ansatte. Samtidig har vi som en del af projektet undersøgt markederne i andre lande, og projektet giver os derfor en platform til at komme ud i Europa med vores teknologi, siger direktør Claus Juul Nielsen.

Men selvom mange virksomheder i Region Syddanmark nyder godt af støtte fra EU, så kan virksomhederne blive endnu bedre til at hente tilskud i EUs kasser.

- I Syddanmark har vi stor gavn af EU-midler, som er med til at løfte vores satsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Ved at kombinere EU-midler med regionale og nationale investeringer gearer vi i Region Syddanmark vores indsats på de relativt få fokusområder. Det giver markante resultater og skaber vækst i regionen, siger Karsten Uno Petersen.

Torsdag debattere Det Syddanske EU-Kontor sammen med EU-parlementarikere og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen mulighederne for at hente EU-støtte.

- Der er vigtigt for dansk økonomi, at vi bliver ved med at være konkurrencedygtige. Forsknings- og innovationsprojekter kan omsættes til ny viden, produktion og arbejdspladser i Danmark, og derfor skal vi være ambitiøse og udnytte mulighederne i EU for at hente finansiering til projekterne, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen forud for arrangementet.