Får 600.000 kroner: Filmforløb skal hjælpe sårbare unge gennem coronakrisen

Med 600.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen får en gruppe sårbare unge mulighed for at deltage i et helt særligt kortfilmsforløb.

Når antallet af aktiviteter og fritidsmuligheder ligger på et absolut minimum, som det har været tilfældet i løbet af foråret og sommeren, kan det ramme sårbare og udsatte unge særligt hårdt.

Derfor har Solts- og Kulturstyrelsen tildelt i alt 194 projekter samlet 19,4 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter for blandt andet sårbare unge under coronakrisen. Et af projekterne er et kortfilmsforløb, som Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg skal lave i samarbejde med virksomheden Instafilm. 

- De unge kan føle sig alene og isolerede under nedlukning. Det kan være svært at tale om, og nogle gange skal der noget særligt til at bryde den skal. Her kan filmen give et ekstra skub, siger Abbi Moreno, der er administrerende direktør for Instafilm.

Kortfilmsforløbet for sårbare og udsatte unge er blevet tildelt 600.000 kroner, og Abbi Moreno glæder sig til samarbejdet med Danmarks Forsorgsmuseum. 

- Rammerne er gode, fordi det er en enormt god samarbejdspartner, siger han. 

Indsigt i de sårbares tilværelse

quote Arbejdet med kortfilm er en kreativ proces, men det er også en terapeutisk proces, hvor det handler om at lære fra sig og dele med andre

Abbi Moreno, direktør, Instafilm

Unge fra Langeland, Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive en del af projektet, som først og fremmest handler om at skabe en meningsfuld aktivitet, der samtidig giver indsigt i de unges liv, forklarer Jeppe Wichmann Rasmussen, som er museumsinspektør ved Danmarks Forsorgsmuseum.

- For os har det ikke nødvendigvis så meget med film at gøre, men at samarbejde direkte med sårbare og udsatte i vores samfund. Derfor er det oplagt at samarbejde med unge mennesker, siger han. 

I alt vil 60 unge fra de fire kommuner få mulighed for at være en del af projektet, hvor de i grupper af fire skal lave selvbiografiske kortfilm lige fra manuskriptskrivning til sidste redigering. 

- Det er en del af vores vision - at arbejde sammen og hjælpe os og samfundet med at forstå, hvad det vil sige at være udsat. At spørge mennesker, der mærker det på egen krop, hvad der skal til, siger Jeppe Wichmann Rasmussen. 

For Abbi Moreno fra Instafilm handler det også om at give de unge et værktøj til at bearbejde ensomhed og andre negative følelser.

- Arbejdet med kortfilm er en kreativ proces, men det er også en terapeutisk proces, hvor det handler om at lære fra sig og dele med andre, siger han. 

Mulighed for filmtalenter 

Projektet slutter med en premiere på de i alt 15 kortfilm, men hvis der blandt de sårbare unge findes et par særlige talenter, vil der være mulighed for at arbejde sammen med Odense Filmværksted. 

- Vi giver dem et springbræt, hvor de bliver tilbudt et videre forløb på Odense Filmværksted, siger Abbi Moreno.

Arbejdet med kortfilmsforløbet begynder i slutningen af september, og de færdige film skal vises inden årets udgang. Deltagerne udvælges i samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum og Instafilms samarbejdspartnere i Langeland, Svendborg, Nyborg  og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Pengene til projektet kommer fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen.