Fem kandidater til den fynske naturpris

På fredag bliver vinderen af den fynske naturpris hædret på Naturama i Svendborg. Dommerkomitéen har i år nomieret fem kandidater.

Det er Fyns Amts Avis, der siden 2004, har uddelt den fynske naturpris, der består af en lille bronzefugl og 5000 kroner.

Prisen går hvert år til en person, der har ydet en særlig indsats i forbindelse med bevaringen og styrkelsen af den fynske natur.

I år er følgende indstillet til prisen:

1. Helle Vilhelmsen, hvis store fortjeneste det er, at sydfynboerne - og resten af landet for den sags skyld - er blevet opmærksomme på hasselmusens truede eksistens. Det resulterede i, at man byggede en faunapassage over den fynske motorvej, således at hasselmusen fik de bedst mulige vilkår for fortsat at slå sine folder i det sydfynske.

2. Toni Reese Næsborg, hvis store kendskab til den fynske botanik er enestående, og som har ydet en stor indsats i bevaringen af Jordløse Bakker.

3. Helle Hjort, der har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der har sikret vedligeholdelse af Tryggelev Nor, Nørreballe Nor og Gulstav Mose på Sydlangeland.

4. Kjeld Meiling som repræsentant for den lille gruppe af mænd i Sløruglegruppen, der gennem flere år har opsat redekasser til sløruglen på mere end 600 fynske gårde.

5. Hans Lausten Hansen, der med afsæt i sit kendskab til Odense Å og sin evne til at forhandle med lodsejere, fik vandmiljøplanen for åen i hus efter 8 års intensiv kamp.

Tidligere har Kr. Isager, Henrik Staun, Colette Havsteen-Mikkelsen og Bikuben-Fonden modtaget den fynske naturpris.