Flere unge i risiko for at få tinnitus

International forskning tyder på , at et stort antal unge udsætter sig selv for høj og langvarig musik, der i sidste ende kan føre til høreskader. Nu skal ny forskning i Svendborg afdække problemets omfang.

Det er forskere fra Syddansk Universitet, der står bag projektet. I løbet af de næste uger, skal de undersøge 513 unge i 6.-9. klasse på skoler i Svedborg Kommune.

- Baggrunden for forskningsprojektet er, at både dansk og international forskning tyder på, at flere børn end tidligere har problemer med hørelsen, og at mange børn ligesom voksne har tinnitus, men at det ikke opdages og de derfor ikke bliver behandlet for det, det fortæller ph.d. studerende Susanne Nemhold der står bag projektet.

Samtlige unge, der er med i projektet gør gennem et grundigt tjek, hvor de blandt andet bliver lyst i ørerne for at tjekke for irritation, eksem eller ørevoks i øregangen. Mellemørets funktion bliver testet, og så får de foretaget traditionelle høreprøver.

Bagefter skal de svare på en række spørgsmål omkring lyd og hørelse - blandt andet om de lytter til høj musik. Da det ofte er grunden til at flere unge i dag får tinnitus.

Et udbredt problem

Det er ikke kun på Fyn, at man har fokus på høreskader som følge af at man hører for højt musik. En international komité arbejder i disse måneder på at revidere den internationale standard for lydtryk i musikafspillere, så alle lande kan enes om et nyt regelsæt for, hvor højt musikafspillere må kunne spille.