I det fynske folks tjeneste

Formandsposterne fordelt i Svendborg

Så er den endelige fordeling af formandsudvalgsposterne klar i Svendborg Kommune.

Konstitueringen er klar i Svendborg. De vigtige poster er blevet fordelt blandt politikerne.

Jørgen Lundsgaard 1. viceborgmester

Lars Erik Hornemann (V) er som borgmester også automatisk formand for Økonomiudvalget.

Tre venstrekolleger får også del i formandsposter. Det er Lise-Lotte Tilsted, Børn- og Ungeudvalget, Ulla Larsen, som bliver formand for Ældre- og Handicapudvalget og endelig Ulrik S. Larsen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Den slagne borgmesterkandidat for Socialdemokraterne, Flemming Madsen bliver formand for Teknik- og Miljøudvalget og 2. viceborgmester. Den konservative Knud Albertsen får formandsposten for Beskæftigelses- og erhvervsudvalget og endelig får Morten S. Pedersen fra Dansk Folkeparti en plads i Kultur-, Planlægnings- og Udviklingsudvalget.

Stemmeslugeren Jørgen Lundsgaard fra de Konservative bliver 1. viceborgmester efter Lasse Krull, der ikke blev genvalgt.