I det fynske folks tjeneste

Forurenet udstyr smitter 28 patienter

28 patienter er smittet efter en kikkertundersøgelse af deres lunger på sygehuset i Svendborg. Mellem 180 og 200 patienter indkaldes til kontrol.

28 patienter er blevet smittet i forbindelse med en kikkertundersøgelse af deres lunger på sygehuset i Svendborg, der er en del af Odense Universitetshospital (OUH).

Ifølge en pressemeddelelse fra hospitalet er ingen af patienter blevet syge på grund af smitten. Den skyldes formentlig, at det udstyr, som anvendes til undersøgelsen, har været forurenet.

- Det er en alvorlig fejl fra vores side, som vi beklager dybt og tager meget alvorligt, siger direktør på OUH Peder Jest.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at smittekilden er den vaskemaskine, som gør udstyret rent. Maskinen er taget ud af drift.

Afdelingen på Svendborg Sygehus arbejdede onsdag aften på at få et overblik over problemets omfang. Alle, der i år har gennemgået en kikkertundersøgelse af lungerne i Svendborg, vil fra torsdag blive kontaktet med henblik på kontrol og lægeundersøgelse.

Sygehuset skønner, at det drejer sig om 180 - 200 personer.

Afdelingen vil i de kommende uger vurdere, om patienter, som har været gennem undersøgelsen før 2009, også skal indkaldes til en undersøgelse.