Vedtaget: Svendborg Sygehus beholder fødeafdeling

Det skal fortsat være muligt at føde på Svendborg Sygehus. Et flertal af regionspolitikerne blev mandag enige om at beholde fødeafsnittet på Sydfyn.

Opdatering
Clock14. dec 2020, kl. 18:58
I en pressemeddelse skriver Region Syddanmark sidst på eftermiddagen mandag, at der indgået politisk aftale som sikrer at Svendborg Sygehus også i fremtiden være hjemsted for 700-900 årlige fødsler. Samtlige partier i regionsrådet på nær Liberal Alliance har indgået aftalen, som opretholder fødeafdelingen på Svendborg Sygehus. Aftalen betyder, at der alle ugens dage døgnet rundt vil være jordemødre, obstetriske/gynækologiske læger og anæstesiologiske læger til stede på sygehuset. Sygehuset vil have en obstetrisk tilkaldevagtordning, hvor en speciallæge i fødsler kan tilkaldes ved kejsersnit. Dermed bibeholder Svendborg Sygehus også i fremtiden det nuværende fødetilbud.

Fremtiden for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus har den seneste tid været usikker. En lang række læger har anbefalet at lukke afdelingen og rykke den til Odense, da der ikke er en børnelæge på fødeafdelingen. Lægerne anbefaler i stedet at samle alle kompetencer i Odense. 

Derfor skulle politikerne i Region Syddanmark mandag tage stilling til, om afdelingen skulle bevares på Sydfyn eller rykkes til Odense. 

Det står nu klart til at der er et flertal for at bevare fødeafdelingen i Svendborg, som den er i dag.

Venstre har 14 mandater, mens Socialdemokratiet har 10 mandater. Med 41 medlemmer i regionsrådet sikrer de to partier alene med deres stemmer, at afdelingen på Sydfyn bevares som den er. 

Her til formiddag har gruppeformænd fra alle partier i regionen forhandlet om en fremtidig model, og efter mødet er slut, vil alle politiske grupper i Regionsrådet tage stilling, om de kan bakke op om den fremtidige model. Ifølge Poul-Erik Svendsen, der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark (S), bliver det formentligt et bredt flertal, der bakker op om at bevare fødsler i Svendborg. 

- Jeg synes, at det tegner til, at der bliver bred enighed omkring, at vi fortsætter med et fødetilbud i Svendborg, som er magen til det vi har i dag.

Men er det godt nok? Der er jo funktioner på OUH, som ikke er i Svendborg?

- Der er altid forskel på sygehusene, hvad der er af funktioner, og det er en glimrende fødeafdeling vi har i Svendborg, og vi visiterer de fødende på forhånd, så de komplicerede fødsler bliver foretaget på OUH, siger Poul-Erik Svendsen. 

Med dagens melding er der nu en politisk aftale, hvor der er flertal i regionsrådet for at bevare fødslerne i Svendborg. Senere følger den formelle proces, hvor det skal stemmes igennem officielt i Regionsrådet.

Fortsætter uændret

Fødeafdelingen på Svendborg Sygehus fortsætter altså som hidtil - uden ændringer.

Der var ellers andre muligheder, for politikerne havde seks forskellige scenarier for fødeafdelingen at vælge imellem. Heriblandt at tilføje en børnelæge til afdelingen i den ene eller anden form. I dag fungerer fødeafdelingen på Svendborg Sygehus uden børnelæger eller en decideret børneafdeling.

Men der bliver altså ikke ændret noget for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus. 

SEKS MULIGE SCENARIER FOR FØDEAFDELINGEN

- Svendborg er et trygt sted at føde, det dækker Sydfyn ind, og dem der føder i Svendborg er allesammen nogen, der selv har valgt det.  Det er et godt tilbud, som jeg synes, at vi skal fortsætte med, og som det også tegner til, at et bredt flertal vil bakke op om, siger Poul-Erik Svendsen. 

Regionen havde bedt OUH om at kigge på, hvordan fødslerne på Fyn bedst kunne organiseres. Og her var den faglige vurdering altså, at det bedste ville være at samle fødselsafdelingerne i Odense.

Men sådan bliver det ikke, og det ærgrer Carsten Byrjalsen, der er ledende overlæge på fødselsafdelingen på OUH. Han havde gerne set, at afdelingen i Svendborg blev rykket til Odense. 

- Det er mest hensigtsmæssigt, at vi har det fulde beredskab og har børnelæger til stede, når man har med fødselshjælp at gøre. Det er også anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at man både kan få hjælp af en jordemoder, fødselslæge, børnelæge og en narkoselæge. De fleste fødsler går jo godt, men de gange, der er brug for særlig assistance til enten mor eller barn, så er det godt at have hele pakken, forklarer Carsten Byrjalsen til TV 2 Fyn. 

Hvis afdelingen på Sydfyn skal fortsætte kræver det ifølge den ledende overlæge flere ressourcer. 

- Vores anbefaling går på, at hvis vi skal have fødsler i Svendborg, så skal man også sørge for, at vi har det fulde beredskab, sådan at vi har en børnelæge til at hjælpe os, når der er brug for det, siger Carsten Byrjalsen. 

  Jonathan Malat

SF havde håbet på mere

Blandt de andre partier er man også tilfredse med beslutningen om at beholde fødeafdelingen i Svendborg. 

- Vi er mægtig glade for, at der er taget en beslutning, det har vi presset på for længe, siger regionsrådsmedlem for SF Annette Blynel. 

Hun understreger dog, at man i SF havde håbet på flere ressourcer til afdelingen, men det bliver der ikke noget af i denne omgang. I Enhedslisten er man ligeledes glade for resultatet. 

- Det er en sejr for borgerne på Sydfyn, og det er en sejr for jordemødrene, siger Vibeke Syppli Enrum, der sidder i regionsrådet for Enhedslisten.