Genbrugsfrontløbere: Nu skal fingrene i skraldet

Beboerne i mere end 700 lejligheder i SAB Skovparken i Svendborg skal fra nu af sortere meget mere affald fra til genbrug.

SAB Skovparken er sammen med tre andre boligområder i Svendborg frontløbere for affald og skal derfor afprøve nye affalds- og genbrugsløsninger før resten af Svendborg Kommune.

Beboerne i de 737 lejligheder i Skovparken skal derfor begynde at sortere meget mere til genbrug.

Det betyder, at beboerne i stedet for at sende en masse materialer til forbrænding, fremover skal aflevere pap, plast, papir, metal og glas til genbrug i beholdere, der bliver sat op seks steder i området.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide, og som afdelingsbestyrelse gør vi, hvad vi kan, for at bakke op om projektet. I så stort et område som vores er der virkelig potentiale for at genbruge meget, siger Finn Rasmussen, der formand for afdelingsbestyrelsen i SAB Skovparken. 


'Frontløberne' er etableret, fordi Svendborg Kommune – i lighed med kommuner i resten af landet – er i fuld gang med at undersøge, hvordan man kan sortere mere til genanvendelse.

Målet er, at husstandene i Svendborg i 2022 skal sortere 50 procentaf deres affald fra til genanvendelse – i dag er tallet 31 procent. 

Tre andre områder i Svendborg har meldt sig som 'frontløbere' og skal i lighed med SAB Skovparken sortere mere. De tre områder er Baldersvænget/Runevænget på Thurø, grundejerforeningen Frøslevs Mose og Øksenbjergvej.