Genbrugspladser er et hit

Presset på genbrugsstationerne er vokset massivt. Men ikke alle danskere opfører sig lige pænt, så selskaberne sætter ind med kampagner og konfliktløsning.

Containerne til elektronikskrot, haveaffald, pap og småt brændbart er populære. Landet over oplever genbrugsstationerne, at flere og flere danskere lægger vejen forbi med affald. Mængden af affald, de lægger på stationerne, er steget med 17 procent.

- Det er meget populære ordninger, og de bliver stadigt mere populære. Vi har så utroligt meget affald, fordi vores forbrug er støt stigende, og så håber jeg også, det er udtryk for en stigende miljøbevidsthed, siger Jacob Simonsen, direktør for RenoSam, der er en sammenslutning af 35 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber.

Men ikke alle danskere opfører sig lige pænt på genbrugsstationerne, og det får nu flere steder til at indføre adfærdsregler og uddanne personalet til at håndtere konflikter. I Svendborg har kommunen netop lanceret 10 bud for, hvordan man skal opføre sig på kommunens genbrugspladser, og i Vendsyssel er medarbejderne på pladserne undervist i konfliktløsning.