Glory må blive i Danmark

Lettelse og tårer. Den tamilske kvinde Glory og hendes tre børn fik fredag besked om, at de må blive i Danmark.

Efter en lang sagsbehandling hos flere instanser, er der endelig kommet en afgørelse på Glorys asylsag. Udlændingeservice har givet kvinden opholdstillladelse med den begrundelse, at kvinden og hendes børn allerede har været i Danmark i seks år, at de oprindeligt kom lovligt til Danmark med opholdstilladelse, og at de uforskyldt er havnet i asylproblemerne, da Glorys mand døde.

Det er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, der har bedt Udlændingeservice om at afgøre sagen med at give Glory opholdstilladelse. 

Begrundelserne for afgørelsen

Afgørelsen fra ministeriet er truffet ud fra §9 c, stk. 1 i udlændingeloven. Her står der blandt andet, at der kan gives opholdstilladelse til en udlænding efter denne paragraf, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler herfor.