GOG taber appelsag: Omkampen mod KIF Kolding skal alligevel ikke spilles

KIF Kolding får medhold i appel, så ligakampen mellem KIF Kolding og GOG ikke skal spilles om. Dermed fastholdes resultatet 23-23.

Ligakampen mellem KIF Kolding og GOG skal alligevel ikke spilles om.

KIF Kolding har fået medhold hos Håndboldens Appelinstans, som fredag meddeler, at resultatet 23-23 mellem de to klubber står ved magt.

GOG havde efter kampen indgivet en protest, og Disciplinærinstansen besluttede i første omgang, at opgøret skulle spilles om. Instansen begrundede omkampen med to regelbrud, der med rimelig sandsynlighed har haft afgørende betydning for kampens resultat.

Den beslutning er nu ændret, da Håndboldens Appelinstans ikke mener, at de to regelbrud kan siges at have været kampafgørende. I afgørelsen er der foretaget en vurdering af flere momenter, der kan have betydning såsom "regelbruddet, tidspunktet for dette, dets konkrete betydning for det ramte hold og kampens udvikling i øvrigt".

Regelbrud var ikke kampafgørende

I den omtalte kamp blev GOG tildelt en udvisning omkring ni minutter før tid og fik samtidig underkendt en scoring. Det skete, da GOG-træner Nicolej Krickau stod klar til at aflevere sit grønne timeout-kort, men fortrød, da fynboerne scorede.

I afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans er det stadig vurderingen, at GOG ikke burde have være tildelt denne udvisning, og at målet burde være anerkendt. Men det havde bare ikke nødvendigvis kampafgørende betydning, og derfor skal kampen ikke spilles om, forklares det.

 - Faktuelt kan det lægges til grund, at GOG syv minutter før tid, hvor man blev fuldtallig, var bagud med to mål.

 - En håndboldkamp vil normalt ikke anses som værende afgjort syv minutter før tid i en situation, hvor det ene hold er foran med to mål, forklares det.

GOG kan anke afgørelsen 

Vurderingen er taget efter en analyse af kampens sidste syv minutter, hvor KIF Kolding ikke scorede, lyder det:

- Henset til kampens videre forløb, herunder at Kolding ikke scorede yderligere samt det i øvrigt under de sidste syv minutter passerede, herunder yderligere udvisninger til begge hold og tilkendte, men brændte straffekast, finder appelinstansen ikke, at de to regelbrud konkret kan siges at have være kampafgørende for GOG's chancer for at vinde kampen.

GOG kan vælge at anke sagen til Idrættens Højeste Appelinstans hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) inden for fire uger.