Hælder 6 tons aluminium i sø

I næste uge skal Svendborg Kommune restaurere Sørup Sø. Og det sker ved at hælde seks tons aluminium i søen over to dage.

0409sørupsø2

Igennem flere år har der været ledt spildevand ud i Sørup Sø. Og det har gjort den mørkegrøn af alger og haft konsekvenser for plante- og dyrelivet i søen.

- Jeg var ude og måle sigtbarheden i søen i går. Og jeg kunne se 57 cm ned i søen og det er ikke meget, fortæller biolog Terkel Broe Christensen.

På bunden ligger store mængder næringsstof i form af fosfor - og for at komme det til livs hælder man 80 kubikmeter flydende aluminium ud i søen.

- Det daler lige så stille ned på bunden, hvor det vil blande sig med fosfor og som binder det, så det bliver utilgængeligt for de små grønne alger, der gør søen grøn, siger Terkel Broe Christensen.

I løbet af kort tid vil søen blive klar igen.

Men at rense en sø ved at pøse seks tons aluminium ud i den - det kan lyde lidt underligt eller farligt?

- Der er masser af aluminium i vores jord. Men der er en risiko. Hvis ph-værdien er forkert, så er aluminium giftigt for dyrelivet i søen, fortæller han.

Derfor vil ph-værdien hele tiden blive målt og overvåget i søen.

Når søen bliver klar, giver det bedre forhold for rovfisk som gedder og aborrer, som bruger synet til at skaffe føde.

Som led i realiseringen af de statslige vandplaner skal der restaureres 14 søer i Danmark ved aluminiumsbehandling. Og Sørup Sø er én af dem.