I det fynske folks tjeneste

Havørne trives på Sydfyn

Havørnene trives på Sydfyn. Både Langeland og Svendborg lægger rede til havørneunger.

Danmarks største rovfugl havørnen bygger rede og får unger i 41 af landets kommuner. Det viser en ny opgørelse i Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad, Fugle & Natur.

Opgørelsen viser, at seks havørnepar yngler på Fyn. Tre par yngler et sted i Svendborg Kommune, og tre par yngler på Langeland.

Analysen viser, at havørnene foretrækker at bygge rede i private skove, hvor der er mere begrænset adgang for publikum end i statsskovene.

De private skove udgør 75 procent af det samlede skovareal, men huser hele 88 procent af de ynglende havørne.

Et andet træk ved fordelingen af de danske havørne er, at de ofte bygger rede nær kolonier af skarv. I 2015 placerede knap halvdelen af alle havørnepar - 34 ud af 73 par - deres rede inden for 10 kilometer fra en skarvkoloni.

Årsagen kan være de gode muligheder for at skaffe sig føde, enten i form af skarverne selv eller opgylpede og tabte fisk, skriver Fugle & Natur.

Se video om havørnen: