Historisk budgetforlig: Enighed skaber 700 årsværk og skattelettelse

En gennemsnits familie i Svendborg Kommune vil få cirka 3.000 kroner mere at gøre godt med efter bredt budgetforlig.

Alle partier i byrådet i Svendborg Kommune har indgået en aftale om budgettet for 2021.

Aftalen indeholder blandt andet det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen.

Anlægsprogrammet udgør 625 millioner kroner i budgetperioden, og estimeres til at give en jobskabelse på den gode side af 700 årsværk.

Budgetforliget for 2021 kaldes historisk, og giver kommunens serviceudgifter et løft på 58 millioner kroner, hvilket er det største løft af kernevelfærden siden kommunesammenlægningen.

Kommuneskatten nedsættes desuden med 0,5 procentpoint. Det er også historisk, fordi det er den største skattenedsættelse nogensinde, og svarer til, at en familie med en gennemsnitindkomst skal betale i omegnen af 3.000 kroner mindre i skat om året.

Samtidig vil kommunen nedbringe sin gæld med en fjerdedel eller 290 millioner kroner. Også her er der tale om historie i og med, at det er den største gældsafvikling nogensinde.

Det er overskud på den ordinære drift, der i indeværende år og i 2021 er på tilsammen 390 millioner kroner, som er med til at finansiere gældsafviklingen og anlægsprogrammet.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at der er flere årsager til, at man kan opnå disse resultater på samme tid.

En af årsagerne er, at man på Christiansborg fik landet en ny mellemkommunal udligningsordning. Den nye udligning retter op på de fleste af de systemfejl, som blandt andet Svendborg Kommune har påpeget gennem længere tid.

Dertil kommer den seneste aftale mellem regering og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2021.

Her bliver der fra centralt hold afsat penge til at kompensere kommunerne for stigende udgifter i forbindelse med stigende børnetal og flere ældre borgere.

Disse forhold giver til sammen helt nye rammevilkår for kommunens budgetlægning, står der i pressemeddelelsen.