Hjælp til det gode samliv

For at nedbringe antallet af skilsmisser med børn involveret, har Svendborg Kommune uddannet fire medarbejdere der skal hjælpe par med problemer i parfoholdet.

Et godt parforhold er den berdste grobund for trivsel i familien - og det kommer både forældre og børn til gode i hverdagen.

Svendborg Kommune har derfor certificeret fire medarbejdere, som skal hjælpe forældre, der har problemer i parforholdet.

Kurset 'Godt Samliv' er rettet mod småbørnsforældre, og skal give dem en bedre indsigt i kommunikation og konflikthåndtering. det giver forældrene værktøjer, som kan hjælpe dem til et liv med færre konflikter og mere gensidig respekt .