Hver 3. gymnasieelev har haft selvmordstanker

Hver tredje teenager på gymnasiet har på et tidspunkt i deres liv haft selvmordstanker.

Det viser en undersøgelse foretaget af TV 2 på fem danske gymnasier.

Undersøgelsen viser, at omkring hvert femte af de adspurgte gymnasieelever har haft selvmordstanker inden for det seneste år.

Og Fyn er en del af tendensen. I Svendborg har 200 2. g-elever fra Svendborg Gymnasium deltaget i undersøgelsen.

31 % svarer, at de på et tidspunkt i deres liv har haft selvmordstanker

16 % svarer, at de har haft selvmodstanker inden for det seneste år

21 % svarer, at de inden for det seneste år har tænkt på at skade sig selv

Mens 10 % svarer, at de inden for det seneste år har gjort skade på sig selv.

Én enkelt person svarer, at denne har forsøgt at begå selvmord inden for det seneste år.