Hver anden i 9. klasse oplever stress

Landets 14-16-årige stresser næsten lige så meget som de voksne, viser den første danske undersøgelse af stress blandt unge.

På Sundhedsstyrelsens initiativ har Statens Institut for Folkesundhed (SIF) for første gang undersøgt stressniveauet blandt unge. Det skriver Politiken.

Konklusionen er, at knap halvdelen af eleverne i 8. klasse og mere end hver anden i 9. oplever at have medium eller - i færre tilfælde - høj stress.

Ca. 10.000 elever har svaret på spørgsmålene 'Føler du dig stresset?' og 'Hvor ofte er du stresset?', hvorefter de er puttet i kategorien lav, medium eller høj stress.

- Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at anerkende, at stress også forekommer blandt unge. Det er ikke bare et voksenproblem. Derfor bør man også sætte fokus på de unge i arbejdet for at forebygge stress, siger hovedforfatter til rapporten, Line Nielsen.

De direkte årsager til teenagernes stress, viser undersøgelsen ikke. Men af de baggrundsfaktorer, forskerne har spurgt til, er der tydeligst sammenhæng mellem stress og helbred. Der er en langt større andel af højt stressede i den gruppe unge, der selv vurderer, at deres helbred er 'dårligt' eller 'meget dårligt' (cirka 25 pct.) end blandt dem, der svarer 'virkelig godt' eller 'godt' (cirka 3 pct.).

Flere lærere nævner elevernes fritidsjob som en stressfaktor for de unge, som i forvejen har meget at se til. I klasselærer Peter Rønns 9. klasse på Nordre Skole i Svendborg har flertallet af elever arbejde efter skole. Men det er ikke den vigtigste kilde, mener han.

- Det er utroligt så mange af dem, der har problemer derhjemme og skal være tidligt voksne. De er ambitiøse og samtidig utrygge over, hvad der venter dem efter skolen. En af mine dygtigste elever sagde forleden: " Vi skal ud om et halvt år, det er vi slet ikke parate til", siger Peter Rønn til avisen.