I det fynske folks tjeneste

I Svendborg går klimaet i plus

Svendborg Kommune er som den anden kommune herhjemme blevet udnævnt til en såkaldt Klimakommune Plus.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der hylder de kommuner, der gør en særlig indsats for klimaet. Og udnævnelsen glæder Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann, Venstre.

- Vi vil gerne vise, at vi tager klimaudfordringerne seriøst og samtidig synliggør nogle af de mange tiltag, som vi har igangsat for netop at imødegå udfordringerne og samtidig leve op til vores målsætning om at være 100 procent omstillet til vedvarende energi inden 2050,” siger borgmester Lars Erik Hornemann.

Den nye klimakommune plus-aftale er en udvidelse af kommunens nuværende klimakommuneaftale.

Danmarks Naturfredningsforening har i år valgt at udvide den, så kommuner, der skruer ekstra op for klimaindsatsen, får en ekstra anerkendelse. Det gælder for eksempel områder som indkøb, økologi, klimatilpasning eller ansvarlige grønne investeringer.

- Kommunerne har taget et stort træk på klimadagsordenen. De har vist, at man kan møde klimaforandringerne med konkret handling, og det kan betale sig – både for klima og miljø, men også for den økonomiske bundlinje i kommunen. Det er Svendborg Kommune et godt eksempel på, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident, Danmarks Naturfredningsforening.

Svendborg Kommune har valgt at tiltræde Klimakommune Plus-aftalen med to af de i alt seks initiativer, man som kommune kan opfylde for at indgå aftalen. Det er på områderne fremme af energirenoveringer og klimatilpasning.

Og der er nye initiativer på vej.

- Vi vil satse på mere skovrejsning, da træer jo er meget effektive til at opsamle CO2 fra atmosfæren. De første to hektar skulle gerne blive plantet inden årsskiftet. Skovrejsning er godkendt som et initiativ inden for klimatilpasning i den nye Klimakommune Plus-ordning, fortæller Svendborg Kommunes klima- og energikoordinator Charlotte Vesterlund McAinsh.

04:53

- Vi vil satse på mere skovrejsning, da træer jo er meget effektive til at opsamle CO2 fra atmosfæren, fortæller Svendborg Kommunes klima- og energikoordinator Charlotte Vesterlund McAinsh.

Luk video