Informationsmøde om fugleinfluenza

Fugleinfluenzaen er kommet til Sydfyn. Men er der noget at frygte? Det spørgsmål søges besvaret på et informations- og debatmøde på Naturama i Svendborg.

Eksperter i panelet

Informations- og debatmødet finder sted i Naturama tirsdag d. 28. marts.

Blandt deltagerne er en chefkonsulent fra Fødevarestyrelsen, Embedslægen i Vejle og en biolog fra Danmarks Miljøundersøgelser.