I det fynske folks tjeneste

Julefred på Svendborgsundbroen

Vejdirektoratet holder en pause med renoveringsarbejdet på Svendborgsundbroen på grund af det kolde vejr. Det betyder fri passage hen over julen og ind i det nye år.

Entreprenørerne er færdige med udskiftning af fortovsbelægning, kantbjælker, rækværker og lysmaster i broens vest side, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejderne skulle egentlig være omlagt til broens østside, men i stedet pakker entreprenøren sammen for i år, og fjerner sin afmærkning på broen.

Dermed er den midlertidige hastighedsnedsættelse over broen ophævet og alle info-tavlerne for entreprisen er nu afkrydset.

Trafikanterne kan derfor køre over broen uden restriktioner, og cykelstierne i begge sider af broen kan tages i brug. Cyklisterne vil i broens vest side køre på det nye betonfortov.

Går igang når vejret tillader det

Når vejret tillader det, vil entreprenøren gå i gang med arbejdet i broens østside, hvor fortovsbelægning, kantbjælker og rækværker ligeledes skal udskiftes, oplyser projektleder Kirsten Riis, Vejdirektoratet.

Eksisterende lysmaster langs broens øst side er sat ud af drift, da de nye lysmaster i broens vestlige side er designet til at oplyse hele broen.

De eksisterende lysmaster langs broens øst side vil blive fjernet i 2013.