Julemanden anholdt i Svendborg

Julemanden blev tirsdag eftermiddag anholdt på gådagen i Svendborg. Årsagen var den, at han overtrædte maskeforbudet, og desuden ikke havde de nødvendige papirer på sig til at rejse rundt i EU.

Anholdelsen var selvfølgelig bare en happening af gruppe unge, der kalder sig 'Ungdom mod EU.'

De ville ytre deres utilfredshed med EU's regler om maskeforbud og en striks terrorlovgivning, der ifølge 'Ungdom mod EU' betyder, at man ikke må rejse i EU uden rejsepapirer.

Love der i yderste konsekvens betyder, at julemanden forbryder sig mod maskeforbudet og mod regelen om at rejse uden identifikationspapirer.

Hvad julemanden lavede i Svendborg på denne tid af året er der ingen meldinger om.