I det fynske folks tjeneste

Klage på vej i svine-sag

Naturfredningsforening overvejer nu at klage over tilladelse til ny svineproduktion.

Klage på vej i sag svinefarm i Svendborg.

Med 15 stemmer mod 14 gav Svendborg byråd i aftes tilladelse til udvidelse af en svinefarm nær Stenstrup uden at følge anbefalingen fra kommunens embedsmænd.

De ville have indført en bestemmelse om, at udvidelsen ikke må medføre øget udledning af især kvælstof til en nærliggende mose og - i sidste ende via vandløb, til det sydfynske øhav.

- Vi vil selvfølgelig nærlæse sagen, og så tage stilling. Sandsynligvis vil den medføre en klage til Miljøklagenævnet, siger Jacob Haass Svendsen formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg.

Og med beslutningen går Svendborg Byråd imod strømmen andre steder på Fyn. Nordfyns, Kerteminde og formentlig Faaborg-Midtfyn kommuner indfører skrappere regler end lovens bogstav.

Bliver også som EU-sag

Eftersom det sydfynske øhav er EU-habitat område vækker Svendborgs beslutning også røre i Bruxelles.

Dan Jørgensen, Næstformand i EU-parlamentets Miljøudvalg, Soc.dem., vil bede EU-kommissionen indskærpe, at EU-reglerne skal følges.

- Kommissionen er ganske enkelt nød til meget klart at fortælle både den danske regering og de ansvarlige kommuner, hvad det er de skal forholde sig til, siger Dan Jørgensen.

Regler om dyre-enheder

Ny svineproduktion

Den ny svineproduktion er godkendt til i alt 249 dyreenheder (DE) fordelt på 40 DE smågrise og 209 DE slagtesvin.

209 DE slagtesvin svarer til en årsproduktion på godt 7000 svin og 40 DE smågrise svarer også til en årsproduktion på godt 7000 smågrise.

Kilde:  LandbrugsInfo