Koldkrigscenter overrasket over dommer

Koldkrigscenter undrer sig over, at dommeren i Svendborg har beklikket professor Bent Jensens faglige kvalifikationer.

Center for Koldkrigsforskning er overrasket over, at dommeren i Svendborg mundtligt har ytret sig om professor Bent Jensens faglige kvalifikationer.

I en udtalelse fra bestyrelsen hedder det, at faglige spørgsmål om så centrale emner i historieskrivningen som historisk metode og kildekritik kan naturligvis ikke afgøres ad retlig vej, men skal foregå via faglige diskussioner.

- Heri ligger et yderligere og stærkt argument for at lade Bent Jensens arbejde som centerleder afsluttes af den fremstilling af Danmark under den kolde krig, som han har ansvaret for, siger CFKF-bestyrelsen.

Den fastslår, at de priser, Bent Jensen har modtaget, og de hverv, han gennem tiden har påtaget sig, er et vidnesbyrd om, at han er en anerkendt og fremragende historiker.