Koldkrigsdrama i Svendborg

Netop som journalist Jørgen Dragsdahl, den ene part i koldkrigsdramaet ved Retten i Svendborg, skulle afhøres, blev dørene lukket.

Retten i Svendborg valgte onsdag at smide journalister og andre tilhørere ud, da koldkrigsdramaets ene part, journalist Jørgen Dragsdahl, skulle afhøres.

Jørgen Dragsdahl har stævnet professor og leder af Center for Koldkrigsforskning Bent Jensen og Jyllands-Posten for injurier, fordi Bent Jensen har beskyldt ham i avisen for at være KGB-agent.

Jørgen Dragsdahl skulle afhøres af modpartens advokat, Ole Ravnsbo, som ville begynde sin afhøring med at inddrage nogle dokumenter fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Dommeren valgte at lukke dørene på trods af, at Bent Jensens og Jyllands-Postens advokat, Ole Ravnsbo, appellerede til, at han skulle afhøre Jørgen Dragsdahl for åbne døre.

- Jeg kan ikke se det fornuftige i at holde et lukket retsmøde, når de PET-dokumenter, det vedrører, er afklassificerede og citeret på Center for Koldkrigsforsknings hjemmeside, sagde advokat Ole Ravnsbo.

Men dommeren valgte at lukke dørene under henvisning til, at Højesteret har bestemt, at alt, hvad der vedrører PET-dokumenter i retssagen, kun må foregå bag lukkede døre.