Kommer ikke til tiden på Svendborgbanen: Nu skal Arriva betale ved kasse ét

Nu er det ikke længere kun Svendborgbanen, der byder på udfordringer for transportselskabet Arriva. Og nu skruer transportministeren bissen på overfor selskabet.

Arriva, som blandt andet driver Svendborgbanen, har problemer med at komme til tiden. Og det får nu den socialdemokratiske Transportminister Benny Engelbrecht til at påpege, at de må betale ved kasse et.

Selskabet lever nemlig ikke op til de krav om punktlighed, som det har forpligtiget sig til.

Arriva har indvilliget i, at hvis det ikke har over 95,8 procent i det der kaldes operatørpunktlighed, så skal selskabet betale en bøde også kaldet bod. 

Ministeren skriver følgende i en helt ny orientering til Folketingets transportudvalg om situationen i juli:

- Til udvalgets orientering kan jeg oplyse, at Arriva Tog A/S i juli 2021 leverede en operatørpunktlighed på 94,9 pct. på tværs af strækningerne i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen. 

Han skriver videre, at det kommer til at betyde, at selskabet skal betale 1,5 procent af driftstilskuddet for juli måned tilbage.

Operatørpunktlighed

Og det er ikke kun, ministeren der bemærker, at der er problemer med aflysninger og toge, der ikke kører til tiden.

Ann Mørk Røjkjær er medlem af det pendlerpanel, som Arriva bruger, og har tidligere været pendlerrepræsentant, mens DSB kørte.

Om forsinkelser og aflysninger siger hun, at hun ikke oplever den store forbedring, siden Arriva kom til i december.

- Jeg synes egentlig ikke, jeg oplever en kæmpestor forskel, siger pendleren, som bor i Svendborg og dagligt er afhængig af forbindelsen til Odense.

Svær sommer

Sommeren over, har det været ekstra slemt med aflysninger og forsinkelser. I juni var der en operatørpunktlighed på 91,6 procent, skriver Fyns Amts Avis.

- Der har været flere aflysninger over sommeren, men tidligere er DSB gået ned i afgang, så de kun kørte en gang i timen, så man skal også se det i lyset af det, siger Ann Mørk Rørkjær. 

- Det er altid træls, når der er forsinkelser. Jeg har oplevet at være kommet to timer senere hjem, og det betyder immervæk noget, om man er hjemme 16.30 eller 18.30. Jeg tror, det er kommet bag på Arriva, hvor dårligt det står til på strækningen.

Hun taler om daglige forsinkelser, men vil dog rose Arriva for, at hun opelever renlighed og kundepleje er blevet bedre, mens de har kørt på strækningen.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Arrivas presseafdeling for at få tal på, hvordan operatørpunktlighedsprocenten er på de enkelte strækninger. Men selskabet er ikke vendt tilbage. 

Desuden ville vi have spurgt ind til den kritik, som transportministeren løfter i sit brev til udvalget. Men det har ikke været muligt. 

I orienteringen til transportudvalget rejser Benny Engelbrecht ellers følgende kritik af Arriva:

- Jeg ser på den baggrund (situationen hvor selskabet ikke lever op til sine forpligtigelser, red.) med alvor på de seneste punktlighedstal. Den negative udvikling skal vendes, så Arriva igen lever op til de aftalte mål. Det vil mit ministerium betone over for Arriva i forbindelse med kontraktopfølgningen.