I det fynske folks tjeneste

Kommune beholder 15 års grundskyld: Giv mig mine penge tilbage

Svendborg Kommune vil ikke tilbagebetale grundskyld, som uberettiget er opkrævet siden 2001.

00:16

De berørte beboere i Troense er uberettiget blevet opkrævet mellem 100.000 og 150.000 kroner - alt efter grundens størrelse. Video: Alex Syrik

I Troense på Tåsinge ligger det ene fredede hus efter det andet. Huse, der er fredet, så de bliver bevaret for eftertiden. I januar modtog nogle af husejerne så et brev fra Skat.

- Der stod i brevet, at Skat havde opdaget, at jeg havde betalt ejendomsskat, og det var jeg egentlig fritaget for, fortæller Knud Helles, der ejer en ejendom på Grønnegade i Troense.

Fredningen af husene lægger en række begrænsninger for ejerne, til gengæld kan de fritages for at betale grundskyld.

Skat skriver i brevet, at der blev tinglyst en særlig bevaringsdeklaration den 2. november 2000….Du bliver fritaget for at betale grundskyld pr 1. januar 2001, som er første vurderings år efter tinglysningen af bevaringsdeklarationen.

Med brevet fra Skat regnede husejerne så med, at de fik pengene tilbage. Men sådan var det ikke.

- Der går ikke så lang tid, så kommer der et brev fra Svendborg Kommune. Her skriver de, at de har læst afgørelsen fra Skat anderledes. De mener, at en lov, der hedder forældelsesloven, træder i kraft, fortæller Frans Bødker. Hans mor ejer en ejendom på samme vej som Knud Helles.

Skat afgør, kommunen opkræver

Det er Skat, som afgør, om en fredning fritager en ejer af en ejendom fra at betale grundskyld, men det er kommunen, som opkræver og får grundskyldsskatten.

 

Skat har altså i januar 2018 afgjort, at ejerne af ejendommene i Troense med tilbagevirkende kraft skal fritages fra at betale grundskyld eller ejendomsskat per 1. januar 2001. 

Så kunne man tro, at den indbetalte skat for de 18 år automatisk ville komme retur til ejerne, men Svendborg Kommune henviser til altså til forældelsesloven, og vil kun betale tre års grundskyld tilbage.

Og det er mange penge, som ejerne så ikke kan få tilbage. De berørte beboere i Troense er nemlig uberettiget blevet opkrævet mellem 100.000 og 150.000 kroner - alt efter grundens størrelse.

- Det virker lidt voldsomt på en, at man får penge tilbage for tre år og ikke for de resterende 15 år. Det er mange penge. Det er et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner, som jeg har betalt, siger Knud Helles.

- De vidste jo godt at ejendomme var fredet, og de vidste jo godt, at fredede ejendomme var fritaget for at betale grundskyld eller ejendomsskat med den nye lovgivning. Alligevel har de fremsendt et girokort og har hævet pengene via PBS. Så jeg mener, at det egentlig bare er, at betale tilbage, det de har taget, siger Frans Bødker.

Flere i klemme

Sagerne i Troense er ikke enestående. Foreningen Byfo Historiske Huse har kendskab til en række tilsvarende sager rundt i hele landet.

- I de tre år, hvor jeg har arbejdet for Byfo, har vi haft omkring 50 sager. Men det er ikke sager, som Skat eller kommunerne er kommet med. Det er borgerne selv, der har undret sig. Eller det er os i Byfo, der har opdaget, at der er begået fejl, siger Karl Karsten Due, der er jurist i foreningen Byfo Historiske Huse.

Knud Helles er også formand for Troense Beboerforening, hvor en lang række af medlemmerne er i samme situation.

- Jeg har ikke et overblik over, hvor mange af medlemmerne, der er ramt. Men jeg ved, at der alene her i Grønnegade er ti husejere, der er i samme situation, siger Knud Helles.

Svendborg Kommune skriver til de berørte husejere, at afgørelsen ikke kan ankes. Kommunen henviser i stedet til, at de til at klage til Statsforvaltningen eller gå til domstolene.

Knud Helles overvejer nu sammen med en jurist, om han skal gå videre med sagen. Frans Bødker har indbragt sagen til Ankestyrelsen og Statsforvaltningen.

Læs også Tidligere elev rev skole ned: - Det er lidt sjovt

02:32 Luk video

Fakta om grundskyld

Som hovedregel skal der betales kommunal grundskyld af faste ejendomme, hvis der er ansat en grundværdi for ejendommen.

I skattelovgivningen er en bestemmelse for private ejere af fredede ejendomme, der kan medføre fritagelse for grundskyld.

Fritagelse for grundskyld kræver, at der indgås og tinglyses en bevaringsdeklaration på ejendommen (se nedenfor).

Endvidere er ejendomme, der tilhører staten, kommunerne og regionerne, normalt fritaget for grundskyld, medmindre ejendommen anvendes erhvervsmæssigt eller står tom.

Hvis kun en del af en ejendom opfylder betingelserne for fritagelse for kommunal grundskyld, omfatter fritagelsen alene den del af grundværdien, der falder på denne. I disse tilfælde påhviler det vurderingsmyndighederne at fastsætte, hvordan grundværdien skal fordeles på henholdsvis den skattefritagne del og den skattepligtige del.

Kilde: Kulturministeriet