I det fynske folks tjeneste

Kommune: Oprensning af vandløb løser ikke oversvømmelser

Tåsinge plages af oversvømmelser, men kommunen afslår at rense vandløb. Den vil have de lokale til at betale for at få vandet pumpet væk.

03:10

Den vestlige del af Tåsinge har vinteren i gennem været plaget af oversvømmelser i og omkring den inddæmmede Tåsinge Vejle – ifølge mange lokale, fordi kommunen i årevis har forsømt at vedligeholde det vandløb, som skal lede vandet ud til slusen ved øhavet.

Vandløbet har ikke været oprenset siden engang i 1970’erne, men alligevel mener kommunen nu med målinger fra udvalgte steder i Vejlen at kunne dokumentere, at det ikke er den gamle strømrende, der er problemet.

Samtidig afviser kommunen at have forsømt sin forpligtelse til at vedligeholde vandløbet.

Faktisk konkluderer forvaltningen nu, at den eneste løsning på de hastigt voksende problemer med oversvømmelser på Tåsinge kun kan løses ved opsætning af en stor pumpe, som kan supplere den eksisterende sluse og sende vand videre ud i det fynske øhav.

Netop den besked modtog medlemmerne af det eksisterende sluselaug, da de tirsdag var inviteret til møde med repræsentanter fra miljøforvaltningen og formanden for det ansvarlige politiske udvalg i Svendborg Kommune. 

Utilfredshed: Kommunen skal leve op til egne forpligtelser først

Det var ellers langt fra den besked, partshaverne havde håbet at bliver mødt af.

De har nemlig i årevis kæmpet for at få kommunen til at oprense den gamle strømrende, som oprindeligt ledte vandet ud gennem det inddæmmede område Vejlen - og som ikke har været vedligeholdt siden engang i 1970'erne, selvom det er kommunens pligt.

Ulrik Andreasen er en af dem, der frygter en stor ekstraregning som følge af opsætningen af en pumpe. En ekstraregning, som han ikke ønsker at blive en del af så længe, kommunen ikke vil være med til at bringe vandløbet tilbage i sin oprindelige stand.

Regningen for opsætning af en pumpe skal deles mellem Sluselauget, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen – og den kan ifølge forvaltningen komme til at koste flere hundrede tusind kroner at få etableret.

Borgere: Kommunen har målt de forkerte steder

Baggrunden for kommunens konklusioner om, at det ikke er problemer med vandløbet i Vejlen er en række målinger af dybder og højder på vandspejlet forskellige steder i Vejlen. Målinger, som ifølge kommunen viser, at der ikke er noget, der hindrer vandet vej ud til de gamle sluser.

Men netop de målinger kritiseres af flere af lodsejerne i området.

De er blandt andet utilfredse med, at kommunen kun har målt dybde og bredde på en del af vandløbsstrækningen – og ikke der, hvor problemet kunne se ud til at være.

Udvalgsformand, Birger Jensen, vil nu sammen med forvaltningen overveje, om der skal laves supplerende opmålinger af de dele af vandløbet, som mangler.