Kunstnere skaber børnehave

Et børnehave-byggeri har skabt opmærksomhed, fordi den kunstneriske udsmykning skal ind i bygningen, inden den overhovedet bliver bygget.

Normalt er det arkitekten, der slår de første streger til et byggeri, og når byggeriet er færdigt, kontakter man en kunstner, som kan lave noget pynt til væggene.

I Svendborg har man gjort det omvendt. Her er kunstnerne Erling Tingkær og Birgitte Lykke Madsen inviteret til at finde ud af hvordan daginstitutionen Humlebien skal se ud.

- Det bliver sjovt tænkte jeg, og vi blev enige om at vi skal give den fuld gas, siger kunstmaler Birgitte Lykke Madsen.

Eksisterende bygninger bliver revet ned og erstattes med et helt nyt byggeri i pagt med naturen.

De to kunstnere har store visioner for det nye byggeri, hvor inde bliver ude, og ude bliver inde, og hvor beplantning uden for trækkes ind i rummet, der skal rumme både vandløb med karper, kanaler til fugle, vandrum, jordrum og ildrum.

Det er et usædvanligt skridt fra daginstitutionen, der er bygherre at lade kunstnerne komme ind så tidligt i en byggeproces.

- At være inde før arkitekten er nyt og spændende, siger billedhugger Erling Tingkær.

Det er billedkunstrådet i Svendborg, der har fundet kunstnerne, der skal præge bygningen.

- Alle ønsker at der bliver et integreret samarbejde mellem brugere, arkitekter og kunstnere, og vi har skabt en vision, siger Jørn Svendsen, der er formand for billedkunstrådet i Svendborg

Erling Tingkær og Birgitte Lykke Madsen har fået godkendt deres konceptforslag. Næste skridt bliver dialogen med en arkitekt.

- Jeg tror at glæden og den energie vi har, vil smitte af, siger kunstmaleren.

Den nye institution skal stå klar i starten af 2016.