Kvindelig læge dømt i retten: Lægeforeningen vil have sagen for højesteret

Lægeforeningen bakker op om læge fra Svendborg, som for nylig blev dømt ved Østre Landsret i den såkaldte Svendborg-sag.

Først blev begge de anklagede læger fra Svendborg Sygehus frikendt ved byretten. 

Men i slutningen af august måned omstødte landsretten dommen over den ene læge, der var tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig diabetespatient

quote Dommen er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Mange læger vil med rette tænke, at ’det kunne have været mig’. Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl, men de ved, at det kan ske

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Patienten blev indlagt på akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus og døde efterfølgende.

Den nu 40-årige kvindelige var ansat i en uddannelsesstilling på Svendborg Sygehus, og landsretten fastslog hendes skyld i sagen. Dommen lød på en bøde på 5.000 kroner og en regning for alle sagens omkostninger.

Da sagen tidligere på året kørte ved byretten i Svendborg, blev både den 40-årige kvinde og en 54-årig mandlig læge begge frikendt. Herefter ankede statsadvokaten sagen, og landsretten dømte kvinden, hvorimod den mandlige læge fik bekræftet sin uskyld i sagen.

SAGEN KORT

Bør prøves i Højesteret

Nu vil Lægeforeningen have sagen til at fortsætte i Højestret. Foreningen har derfor opfordret den kvindelige læge til at søge om at få sin sag prøvet ved Højesteret. 

- Der er tale om en dybt ulykkelig sag. Først og fremmest for patienterne og de pårørende, naturligvis. Der er sket fejl, men det er efter Lægeforeningens vurdering ude af proportion at dømme hende for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Dommen er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Mange læger vil med rette tænke, at ’det kunne have været mig’. Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl, men de ved, at det kan ske. Det er derfor afgørende for lægestanden at få en entydig juridisk vurdering af, om fejl af denne karakter virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til laeger.dk.

Han peger på, at sagen også rejser spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

- Her lægger retten hele ansvaret over på den unge læge, som tager imod patienten, mens ledelsens ansvar for klare instrukser og for, at alle kender dem, fortoner sig fuldstændigt. I stedet gøres systemfejl, som mangelfuld kommunikation og uklarhed om ansvar på en arbejdsplads, hvor der skal tages mange hurtige afgørelser, til en sag om én læges handlinger, siger Andreas Rudkjøbing.

Forudsætningen for, at en sag kan føres for Højesteret, er, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det. Lægeforeningen støtter lægen med advokatbistand under hele processen.