I det fynske folks tjeneste

Kvindelig læge dømt i retten: Lægeforeningen vil have sagen for højesteret

Lægeforeningen bakker op om læge fra Svendborg, som for nylig blev dømt ved Østre Landsret i den såkaldte Svendborg-sag.

Lægeforeningen bakker op om læge fra Svendborg, som for nylig blev dømt ved Østre Landsret i den såkaldte Svendborg-sag, hvor en indlagt patient med diabetes døde. Foto: Morten Germund / Scanpix

Først blev begge de anklagede læger fra Svendborg Sygehus frikendt ved byretten. 

Men i slutningen af august måned omstødte landsretten dommen over den ene læge, der var tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig diabetespatient

Dommen er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Mange læger vil med rette tænke, at ’det kunne have været mig’. Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl, men de ved, at det kan ske

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Patienten blev indlagt på akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus og døde efterfølgende.

Den nu 40-årige kvindelige var ansat i en uddannelsesstilling på Svendborg Sygehus, og landsretten fastslog hendes skyld i sagen. Dommen lød på en bøde på 5.000 kroner og en regning for alle sagens omkostninger.

Da sagen tidligere på året kørte ved byretten i Svendborg, blev både den 40-årige kvinde og en 54-årig mandlig læge begge frikendt. Herefter ankede statsadvokaten sagen, og landsretten dømte kvinden, hvorimod den mandlige læge fik bekræftet sin uskyld i sagen.

SAGEN KORT

Sagen fra Svendborg handler om en yngre, kvindelig læge og en mandlig bagvagt, der begge er tiltalt for at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient i Fælles Akut Modtagelsen på Svendborg Sygehus den 5. august 2013.
Patienten var en mand med diabetes, og derfor bad den kvindelige læge mundtligt en sygeplejerske om at få hans blodsukker målt. Men målingen skete aldrig, fordi sygeplejersken ifølge Fyens Stiftstidende i retten sagde, at han ikke erindrede ordren.
Samtidig fik patienten stadig insulin og blev sat til at faste med henblik på undersøgelse næste dag, selv om lægen dog ikke mindes at have ordineret fasten. Heller ikke den anklagede bagvagt reagerede på, at patienten ikke havde fået målt sit blodsukker, og den 1. september, knap en måned efter indlæggelsen, døde patienten.
Sammenhængen mellem dødsfaldet og behandlingen af patienten er endnu ikke slået fast.
Kilde: Ugeskriftet.dk

Læs også Tusindvis af læger støtter tiltalt Svendborg-kollega

Bør prøves i Højesteret

Nu vil Lægeforeningen have sagen til at fortsætte i Højestret. Foreningen har derfor opfordret den kvindelige læge til at søge om at få sin sag prøvet ved Højesteret. 

- Der er tale om en dybt ulykkelig sag. Først og fremmest for patienterne og de pårørende, naturligvis. Der er sket fejl, men det er efter Lægeforeningens vurdering ude af proportion at dømme hende for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Dommen er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Mange læger vil med rette tænke, at ’det kunne have været mig’. Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl, men de ved, at det kan ske. Det er derfor afgørende for lægestanden at få en entydig juridisk vurdering af, om fejl af denne karakter virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til laeger.dk.

Læs også Nyt diabetescenter på vej til Odense

Han peger på, at sagen også rejser spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

- Her lægger retten hele ansvaret over på den unge læge, som tager imod patienten, mens ledelsens ansvar for klare instrukser og for, at alle kender dem, fortoner sig fuldstændigt. I stedet gøres systemfejl, som mangelfuld kommunikation og uklarhed om ansvar på en arbejdsplads, hvor der skal tages mange hurtige afgørelser, til en sag om én læges handlinger, siger Andreas Rudkjøbing.

Forudsætningen for, at en sag kan føres for Højesteret, er, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det. Lægeforeningen støtter lægen med advokatbistand under hele processen. 

Læs også Anders har sin sygeplejerske i lommen