Kystbyer glemmer havet

Vi sikrer mod regn, men glemmer havet Kommunerne er så fokuserede på at beskytte mod vand fra oven, at de risikerer at glemme vandet, der vil komme fra siden.

I Svendborg er klimasikringen mod havstigninger nærmest gået i stå, selv om stormfloder flere gange har gjort Kulinggade og andre veje ved havnen mere egnet til både end biler.

Aalborg koncentrerer sig om udvidelse af kloakker frem for at fortsætte

tilpasningen af kajkanten til Limfjordens stadig højere vandstand.

Roskilde har brugt penge på regnvandsbassiner og nye vådområder længere oppe i byen, men udskudt de større investeringer ved kysten.

I København har det milliarddyre skybrud i 2011 fået langt hovedparten af fokus i klimatilpasningsplanen til at ligge på ekstremregn - selv om

alle er enige om, at der er behov for en sluse i den nordlige del af havnen og andre tilpasninger.

Fagfolk advarer

Udviklingen får nu fagfolk til at advare mod at nedprioritere havstigninger og stormfloder, især set i lyset af at FN's Klimapanel i sin nyeste rapport indskærper, at havniveauet kan stige op mod 96 cm frem mod 2100.

- Man skal under ingen omstændigheder glemme havet, der for landet som helhed på længere sigt bliver vigtigere end regnvand og kræver større planlægning, siger Karsten Arnbjerg, professor i klimaændringer og oversvømmelser på Danmarks Teknologiske Universitet, til Politiken.

Havnebyer udsatte

Kystdirektoratets nyeste højvandsstatistikker viser, at danskerne allerede har fået større risiko for våde fødder og egentlige oversvømmelser fra havet, især i kystbyerne i de indre danske farvande.

Kystteknisk chef i direktoratet Per Sørensen understreger, at mange kommuner er godt i gang med at holde havet bedre i skak:

- Men der er også efterslæb, især i gamle havnebyer, hvor de lavtliggende arealer tidligere husede lagerbygninger og andet, som kunne tåle vand, men som i dag er boliger og forretninger.

Hertil kommer, at en del af arealerne sætter sig, fordi de er bygget på opfyld, siger han til Politiken.