Leder af forsorgshjem: Vi får flere psykisk syge patienter

Lederen på Forsorgscenter Sydfyn siger, at de får flere patienter på forsorgshjemmet, der har andet i bagagen end det at være hjemløs.

- Vi får flere borgere fra psykiatriske afdelinger, der er svært belastede.

Sådan siger lederen af Forsorgscenter Sydfyn i Svendborg Gitte Kromann Jacobsen, der oplever, at flere beboere på forsorgshjemmet kæmper med psykiske lidelser.

Forsorgscenter Sydfyn tager de skridt, de kan, for at imødegå eventuelle konflikter, der kan udarte til decideret vold mod personale eller andre beboere.

- Vi kan aldrig gardere os 100 procent, når vi har med mennesker at gøre, men vi prøver at sikre et trygt miljø. Vi holder individuelle samtaler med nye beboerere, for at vurdere deres situation, og er der en, vi skal give en svær eller ubehagelig besked, foregår det aldrig i de åbne fællesrum. Er vi i tvivl om udfaldet af en svær besked, kan vi rekvirere politiet, mens beskeden gives, siger Gitte Kromann Jacobsen.

Landsorganisation beklager

Onsdag blev en tragisk dag på Forsorgshjemmet Saxenhøj på Sjælland, hvor en sindslidende beboer dræbte en 69-årig læge og sårede to andre.

Derfor er Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH) nu ude med en pressemeddelelse, hvor man udtrykker medfølelse for ofrene og alle berørte parter i tragedien.

Men samtidig udtrykker SBH, at man ligesom Forsorgscenter Sydfyn oplever en stigende tilgang af personer, der har mere komplekse problemstillinger end hjemløshed alene.

SBH mener ikke, at forsorgshjemmene er gearet til at håndtere mennesker med psykiske lidelser og opfordrer derfor til en debat om, hvilke skridt der skal tages for at øge sikkerheden, og ikke mindst hvilke borgere, man skal kunne håndtere.