Maleri stopper demente

På et plejecenter i Svendborg har døre, malet som landskaber, vist sig som en effektiv metode til at forhindre denemte i at forlade afdelingen uden opsyn. De maleriske døre får simpelthen de demente på andre tanker.

Nogle demente kan finde på pludselig at ville forlade deres bolig. Det er dem man i fagsprog kalder for dørsøgende. Men på plejecenter caroline Amalie i Svendborg har man camoufleret dørene som malerier. Det stopper de demente i at forlade afdelingen ledsagelse af personalet

- Vi har rigtig gode erfaringer. Når nogle beboere er på vej ud, så stopper de bare op for at nyde synet. Vi spærrer jo ikke beboerne inde, så det er en kærlig måde at stoppe beboerne på, siger sektionsleder Anette Søby fra Caroline Amalie Plejecenter

Dørene er malet af husassistent Lilian Bindzus, der arbejder på afdelingen. Hun maler i sin fritid, men dørene til demensafsnittende var en anderledes udfordring, der krævede overtalelse fra lederen og mange overvejelser omkring landskabsmotiverne

- Jeg brugte ideen med et stort træ fordi det var godt at skjule håndtag, hjørne og kanter, siger husassisten Lilian Bindzut fra Plejecenter Caroline Amalie,

Og arbejdet har båret frugt. Nogle gange kommer beboerne hen til dørene - bare for at nyde synet.

- Jamen det er dejligt, og det er jeg meget glad for, siger Lilian Bindzus.