MF?ere: Svendborg går for vidt

Flere folketingspolitikere mener, at Svendborg er gået for vidt efter at kommunen har skærpet kursen overfor syge borgere, der søger om førtidspension.

Politikere fra begge fløje i Folketinget undrer sig over, at det på kort tid er lykkedes for Svendborg Kommune at halvere antallet af borgere, der får førtidspension.

- Jeg har ikke hørt om andre kommuner, der kan halvere antallet af førtidspensioner, siger Vivi Kier(K).

Skærpet kurs

Det store fald skyldes, at Svendborg kommune har skærpet kursen. Flere end nogensinde tidligere får afslag på førtidspension, selv om de har lægeerklæringer på, at de ikke kan passe et arbejde.

- Det er forfærdeligt at se på at man kan presse de udsatte på denne måde. Det er trist at se på, og jeg synes Svendborg opfører sig urimeligt, nidkært og emsigt, lyder det fra SF?eren Karsten Hønge.

TV 2/FYN fortalte mandag om Rie Hansen og Lis Rosenberg fra Svendborg, der er blevet nedslidte efter et lang liv på arbejdsmarkedet. Rie Hansen har to ødelagte hænder og lægeerklæringer på at hun ikke kan arbejde.

Efter tre arbejdsprøvninger blev hun indstillet til førtidspension af sin sagsbehandler. Men Svendborg Kommune sagde nej.

- Begrundelsen for afslaget var, at jeg ikke var blevet arbejdsprøvet inden for mit fag. Men en maskinarbejder kan jo ikke arbejde uden at bruge sine hænder, siger Rie Hansen.

Ondt i maven

Politikerne i Svendborg siger, at de følger reglerne i tråd med med regeringens ønske om at førtidspension kun er for folk, som vitterligt er ude af stand til at arbejde. Men på Christianborg mener de fynskvalgte medlemmer at Svendborg er gået for vidt.

- Jeg mener, at de to kvinder burde have tilkendt førtidspension. Det er en stramning af reglerne at afvise dem, siger Vivi Kier.

- Jeg får ondt i maven, når jeg mennesker, der har knoklet hele deres liv, som har betalt deres skat og ikke kan få deres førtidspension. Regeringen presser kommunerne, men Svendborg skal overholde reglerne og lave en objektiv sagsbehandling, siger folketingsmedlem Carsten Hansen(S).

I følge lægerne i Svendborg, er der mindst 100 patienter i Svendborg som burde haveførtidspension. De har en mistanke om, at kommunen fastholder syge borgere på arbejdsmarkedet for at spare penge.

- Der er blevet strammet op, og der er flere sager hvor man burde tilgodese borgeren fremfor den kommunale pengekasse, siger Frederik Kallan, der er formand for de praktiserende læger i Svendborg.

Tavs borgmester

Politikerne vil tage sagen fra Svendborg op i Folketinget.

- Vi vil tage den op med beskæftigelsesministeren. Hvis man har en lægefaglig vurdering, så er man berettiget til førtidspension, siger Vivi Kier.

TV 2/Fyn har i flere dage forsøgt at få en reaktion fra Svendborgs socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, men han vil ikke være med i et interview.

Gennem kommunens kommunikationschef, meddeler han , at han ikke ønsker at stille op til et interview eller forholde sig til kritikken fra de fynske folketingsmedlemmer.