I det fynske folks tjeneste

Millioner til kulturhus i Svendborg

Lokale- og Anlægsfonden uddeler 4 mio. kr. af tipsmidlerne til en om- og tilbygning af det gamle kulturhus i Svendborg.

Den gamle bygning Borgerforeningen i Svendborg er fra 1883, men i 1990 besluttede bestyrelsen for Borgerforening at overdrage bygningen til kommunen, og siden har dele af den ligget ubenyttet hen.

Nu kan borgerne i Svendborg dog se frem til at det gamle kulturhus bliver genoplivet i en ny og moderne version.

Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse har netop besluttet at støtte en om- og tilbygning af det gamle kulturhus i Svendborg med 4 mio. kr., og dermed bliver kulturhuset i Svendborg igen et naturligt midtpunkt for byen og resten af Sydfyn.

Bygningen er ca. 3.000 m² stor, hvoraf der nybygges 600 m².

Kulturhuset bliver et multianvendeligt hus med bl.a. teater- og musiksal, øvelokaler, værestedsrum, værksteder, et skrædderi, en ny stor foyer og café samt spejlsal og guldsal i to etager.

De mange funktioner skal også afspejle sig i brugergrupperne, som tæller børneteater, fritidsteater, en række lokale rytmiske foreninger, en kammermusikforening og en række andre af byens kulturelle foreninger bl.a. indenfor sang, dans og kunst.

Lokale- og Anlægsfonden uddeler årligt ca. 75 mio. kr. fra tipsmidlerne til idræts-, kultur-, og fritidsbyggeri. Fonden støtter især den gode idé og den nyskabende arkitektur, der kan benyttes af mange forskellige slags brugere.