I det fynske folks tjeneste

Mindre læder i sko rammer fynsk garveri

Scan-Hide ejet af Danish Crown ramt af mindre salg og lavere afregningsspriser. Skobranchen bruger bl.a. mindre læder i skoene.

Garveriet Scan-Hide på Sydfyn modtog over en million huder i det seneste regnskabsår.

Landets største garveri, Scan-Hide i Vester Skerninge, måtte sidste år notere et dyk i salget af forarbejdet læder med 32 millioner kroner.

Og det skyldes blandt andet skoproducenternes luner.

Skobranchen er verdens største læder-forbruger, og branchen valgte sidste år at bruge mindre læder i skoene. Formentlig har det spillet en rolle for skoproducenternes tilbageholdenhed, at læderpriserne de seneste år har været helt i top.

Til gengæld faldt hele markedet for huder med 30-40 procent i sommeren 2015, og også  markedet for læder til møbelindusrien mangler momentum i både USA og Europa.  

Omsætningen i Vester Skerninge, der blev på 691 millioner kroner, blev dog ikke efterfulgt af et tilsvarende dyk i indtjeningen.

Tværtimod steg overskuddet før skat fra  22 til knap 26 millioner kroner.

De europæiske garverier kan nemlig opnå højere priser end de øvrige virksomheder i den internationale hudebranche.

Det skyldes bl.a., at man sælger inden for luksusnicher som bil- og møbelbranchen og generelt lever op til de krav om miljø- og bæredygtighed, som forbrugerne kræver på det europæiske marked.  

Scan-Hide modtog sidste år over en million huder, og man forarbejdede 402.000 huder svarende til otte procent flere end året i forvejen.

Scan-Hide beskæftiger112 medarbejdere og man forventer, at der også vil være nok at lave i indevæende regnskabsår.

Det kræver imidlertid tilpasning til de omskiftelige vilkår i branchen. Udover at der er hård konkurrence, er der stagnation på det russiske marked, i Brasilien og Kina.

Antallet af slagtninger forventes at falde, og samtidig ventes afsætningspriserne at stige, men den tendens vil til gengæld blive udfordret af erstatningsprodukter for læder, oplyses det i ledelsesberetningen.

Scan-Hide havde ved regnskabsårets udgang en formue - egenkapital - på 41 millioner kroner.