Motocrossbeslutning hastet igennem i Svendborg

En gruppe borgere i Svendborg føler sig tromlet af kommunen. Borgerne føler ikke, de er blevet hørt, da Svendborg Kommune gav tilladelse til mere kørsel på en motocrossbane.

Tilladelsen betyder, at der må køres fem gange så meget som der tidligere har været kørt. Borgerne i området frygter den øgede støj - og de føler sig totalt kørt over af kommunen.

Banen ligger i det nordlige Svendborg, og indtil nu har naboerne affundet sig med, at der køres på onsdage og lørdage.

- Vi mærker banen ved, at vi ikke kan sidde på vores terrasse. Eller det kan vi jo godt, men der er rigtig meget støj, det er rigtig massivt, siger en af naboerne Jesper Martinussen.

- Banen er stærkt generende for alle de omkringboende, og her taler vi jo om flere hundrede ejendomme og dermed måske tre gange så mange mennesker. Vi er stærkt generede, når de kører om onsdagen, og når der er løb om lørdagen, siger en anden nabo Peter Jarlby.

Tilladelse til mere motocross

Nu har Svendborg Kommune givet tilladelse til at køre på de øvrige hverdage også, fordi kommunen gerne vil etablere et elitecenter for motocross.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er grotesk, siger Peter Jarlby.

Tilladelsen er givet rent administrativt, uden VVM-undersøgelse, og uden at de mange naboer er blevet hørt eller har fået direkte oplysning om, at tilladelsen er givet og at der kan klages over den til Naturklagenævnet.

- Det synes jeg ikke er i orden. Det synes jeg også, vi flere gange fra politisk side har sagt, at vi synes at dem, der er berørt skal orienteres direkte, og ikke med en annonce i avisen, fordi vi har haft flere sager, hvor folk følte, de ikke var blevet godt orienteret. Hellere orientere en gang for meget end en gang for lidt, siger Enhedslistens Jesper Kiel, medlem af Miljø- Klima- og trafikudvalget i Svendborg byråd.

- Politikerne og embedsmændene har jo svigtet borgerne i den her sag, og vi tror jo, de er sat i verden for at beskytte os og varetage borgernes interesser. Det må dybest set være det, det drejer sig om, når man er politiker, siger Peter Jarlby.

Opdagede det ved et tilfælde

Naboerne fandt ved et tilfældigt opslag på kommunens hjemmeside ud af, at tilladelsen var givet, og at fristen for at klage var ved at udløbe.

På Baggrund af borgernes vrede over tilladelsen har Svendborgs borgmester nu lavet en time out, for at få inddraget borgerne i planerne.

- Det har vi så sørget for, at der nu er taget initiativ til, at klubben og borgerne og kommunen mødes for at tale om en mulig måde, hvor man kan kombinere de forskellige interesser, siger borgmester Lars Erik Hornemann (V).

Borgmesteren erkender, at det nok er gået lidt for hurtigt med at træffe den beslutning om udvidet kørsel på motocrossbanen, og der er derfor, man nu har trykket på pauseknappen, som han udtrykker det.