I det fynske folks tjeneste

Mulig skolelukning skaber splid i Svendborg

Stokkebækskolen på Sydfyn skal spare. Derfor risikerer Gudbjerg afdelingen at lukke, men hvis det sker, er det muligvis et brud på en politisk aftale.

00:26

Politikerne i Svendborg er splittede i debatten om en skolelukning. Video: Anders Høgh

Lørdag eftermiddag ligger Gudbjergskolen øde hen. Og sådan risikerer den at se ud i fremtiden. 

Skolen er en underafdeling eller en såkaldt matrikel under Stokkebækskolen på Sydfyn, som består af i alt tre små skoler, som nu skal spare. 

Derfor har Svendborg byråd bedt skolens bestyrelse om at se på forskellige sparemodeller. Det har bestyrelsen gjort, og i to ud af tre mulige modeller, foreslår skolebestyrelsen at lukke Gudbjerskolen ned. 

Læs også Sparekniven står til at ramme ældre hårdt i Odense

Men hvis det ender med at blive skolebestyrelsens valg, kan byrådspolitikerne risikere at bryde et budgetforlig, de blev enige om i 2017. Det skriver Fyns Stiftidende. 

Bevar skolestrukturen

Flere af byrådsmedlemmerne mener, at skolebestyrelsen er bedst til at bestemme, hvordan besparelserne skal udmøntes. 

- Det er jo det, der hedder nærdemokrati: At beslutningerne træffes så tæt på som overhovedet muligt. Det er ude i dét område, beslutningen har konsekvenser, og jeg er sikker på, at skolebestyrelsen vil kunne træffe en fornuftig beslutning, siger formanden for Børn- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen (Konservative). 

Men tilbage i 2017 blev alle partier i Svendborg med undtagelse af Enhedslisten enige om et budgetforlig for årene 2018-2021. I budgetforliget står der:

- ... Der er enigehed om at fastholde den nuværende skolestruktur og inden for den eksisterende ramme at finde en tildelingsmodel, der sikrer de enkelte skoler. 

Derfor mener blandt andre Venstre, at byrådet ikke kan stemme for en løsning, hvor Gudbjergskolen skal lukkes. Heller ikke, hvis det er den løsning, skolebestyrelsen vælger at indstille. 

Forskellig fortolkning af skolestruktur

Problemet ligger i, at partierne forstår sætningen i forligsbudgettet forskelligt. 

- Vi har i Svendborg Kommune flere skoler, som ligger på flere forskellige matrikler. I vores defination af en skole indgår også de afdelinger, som hører med til en skole. Det er helt naturligt for os, at de er med i aftalen, siger Mette Kristensen (Venstre), som er sidder med i Børn - og Ungeudvalget.

Samme opfattelse deler Hanne Ringgaard Møller (Radikale Venstre), som sad med ved bordet i 2017.

- For mig er det klokkeklart, at vi var enige om, at der ikke skulle lukkes matrikler, at der ikke skulle lukkes skoler i indeværende periode, siger hun og opfordrer Borgmesteren til at samle forligspartierne, så man kan mødes og blive enige om, hvad der er op og ned. 

Hos de Konservative og Socialdemokratiet tolker man sætningen på en anden måde. 

- Vi har ikke lukket nogen skoler, som vi aftalte, at vi ikke ville i vores budgetforlig. Til gengæld er der en skolebestyrelse, der overvejer, om de skal bruge deres matrikler anderledes, end de gør i dag, siger Henrik Nielsen (Konservative).

Læs også Autismeforening: - Kommuner truer med anbringelse for at lukke munden på forældrene

De mener altså, at så længe der er tale om lukningen af en matrikel - og ikke en skole, så ændrer det ikke på skolestrukturen. 

SF i tvivl

For at få afklaret, hvorvidt byrådet overhovedet kan lade skolebestyrelsen træffe beslutningnen om at lukke en matrikel, samt få afklaring på fortolkningen af 'ændringer i skolestrukturen', kontaktede Mette Kristensen Undervisningsministeriet. 

Ministeriet svarede, at matrikler også hører under skolestrukturen, men byrådet mangler stadig svar på, hvorvidt de må overlade beslutningen til skolebestyrelsen. 

Svaret fra undervisningsministeriet har betydet, at SF forholder sig afventende.

- Vi må kigge nærmere på, hvad står der rent faktisk i det brev fra undervisningsministeriet, og hvad har vi lavet en aftale om. Og før det er afklaret, vil jeg ikke sige, om man stemmer for eller imod i byrådet, siger Bruno Hansen fra SF. 

Det betyder, at skulle skolebestyrelsen beslutte sig for en model, hvor Gudbjergskolen må lukke, er det ikke sikkert, der er flertal i byrådet for at stemme bestyrelsens beslutning igennem. 

Indtil videre afventer politikerne svar fra Undervisningsministeriet, og i sidste ende er det indtil videre stadig op til skolebestyrelsen at træffe en beslutning, som byrådet vil tage op på e byrådsmøde i december.