Nabo om kæmpe vindmøller: - De hører til ude på havene

Borgere i Svendborg Kommune er utilfredse med, at tre store vindmøller skal sættes op ved Broholm Gods. De frygter både for boligpriserne og naturoplevelsen.

De største vindmøller nogensinde er på vej til området ved Lundeborg og Broholm på Sydfyn. 

Vindmøllerne vil kaste skygger på 14 huse i området, genere flagermus i ynglesæsonen, men akkurat holde sig under de tilladte støjgrænser, viser miljøvurderingen til en ny lokalplan.

Møllerne bliver naboer til Gitte Lyder Knudsen, hvis hus ligger i første parket til en af kæmperne. Fra sin terrasse peger hun ud i horisonten for at vise, hvor tæt på en af møllerne skal stå. 

- Det i den retning der. 800 meter ude vil den komme til at stå. Vi ville faktisk kunne se den fra top til bund, siger hun.

Tre vindmøller på 150 meter skal skabe grøn strøm svarende til forbruget hos 9.000 husstande.
Det burde være en god nyhed, men beboerne ved Broholm og Lundeborg er ikke allesammen lige begejstrede.

quote Vi er ikke imod den grønne energi. Vi har mange vindmøller hernede på 50 meter, og de passer ind i størrelsesforholdene, men når vi når op på 150 meter, så gører de til ude på havene.

Gitte Lyder Knudsen

- Vi er ikke imod den grønne energi. Vi har mange vindmøller hernede på 50 meter, og de passer ind i størrelsesforholdene, men når vi når op på 150 meter, så hører de til ude på havene, siger Gitte Lyder Knudsen.

Tina Nystrøm bor også i området, og hun er ligeledes modstander af møllerne og deres størrelse.

- Det svarer til fire og en halv gange Svendborgsundbroen eller knap fire gange Rundetårn, slår Tina Nystrøm fast. 

Fald i boligpriserne 

Hun frygter, at boligpriserne vil falde markant på grund af møllerne.

- Ejendomsmægleren sagde, at lige nu hvor den her møllesag pågår,  skulle vi ikke forvente at kunne sælge. Når møllerne så er kommet op, vil hans vurdering være, at der minimum vil være et fald på ti procent, siger Tina Nystrøm. 

quote Med den størrelse, der er beskrevet, så tæt på ejendommen, er det klart, det er en prisreduktion for ejendommen.

Berndt Mittelsdorf, ejendomsmægler, Svendborg

Hun bakkes op af Berndt Mittelsdorf, der er ejendomsmægler i Svendborg. 

- Med den størrelse, der er beskrevet, så tæt på ejendommen, er det klart, det er en prisreduktion for ejendommen.

Berndt Mittelsdorf vurderer, at der i hvert fald er tale om en reduktion på ti til tyve procent.

- Der er tale om de to s'er; støj og størrelse. Når folk har valgt at bo på landet, så er det netop for at have naturen som nabo, og man kan jo ikke påstå at en 150 meter vindmølle fremmer oplevelsen, siger han.

I øjeblikket er lokalplanen for de store møller i høring, og ifølge Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) og et bredt politisk flertal drejer det sig om at sætte fart i den grønne omstilling.

- Vi har - ligesom man også har på landsplan -  en energi- og klimapolitik i kommunen, hvor vores målsætning er,  at vi skal være dækkende med vedvarende energi inden for eget geografisk område, siger Bo Hansen.

Han tilføjer, at berørte beboere har mulighed for at søge erstatning for værditab.

Tilbud om at sælge generede boliger

Derudover er godsejer Lars Kronshage fra Sjælland, der står bag vindmølleprojektet, parat til at købe de ejendomme, hvor beboerne føler sig generet.

- Der kommer et informationsmøde i september, hvor man kan søge en værditabtsordning. Bliver man tilkendt værditabsordningen inden for 900 meter, så har man mulighed for at spørge på en salgsaktion hos dem, der opsætter møllerne. Så man kan sige, ønsker man ikke at blive boende, kan man sælge bolig til opstiller, siger Lars Kronshage.

quote Nu har vi boet her i næsten tyve år og brugt tiden på at gøre huset i stand og lave haven, som vi gerne vil have det. Vi er flyttet herud for naturen, så penge kan ikke opveje den natur eller opveje ens helbred.

Gitte Lyder Knudsen

Den mulighed afviser Gitte Lyder Knudsen.

- Nu har vi boet her i næsten tyve år og brugt tiden på at gøre huset i stand og lave haven, som vi gerne vil have det. Vi er flyttet herud for naturen, så penge kan ikke opveje den natur eller opveje ens helbred, siger hun.

Høringen af lokalplanen for de tre vindmøller løber frem til den 16. august. 82 borgere i området har afleveret indsigelser mod mølleprojektet.