I det fynske folks tjeneste

Naturbørnehave må lukke

En naturbørnehave på Thurø skal lukke, selvom den giver børnene helt unikke rammer. Svendborg Kommune vil ikke længere give øget tilskud til de små institutioner, der er dyrere at drive end de store.

Der er ingen ekstra penge til børnene i naturbørnehaven og derfor må den lukke

Uanset vejr og vind leger børnene i Naturbørnehaven Lærkereden udenfor. Men snart er det slut. Børnehaven i skoven står nemlig overfor en lukning, fordi kommunen ikke vil bevillige børnehaven et ekstra tilskud.

- Når byrådet har besluttet at man vil bevare og udvide skovbørnehaverne, så er jeg skuffet over at man vil lukke denne børnehave, siger Stine Winther, der er forælder til et barn i Naturbørnehaven Lærkereden.

Efter kommunalreformen er strukturen ændret, så institutionerne ikke får en fast pose penge af kommunen. I stedet følger pengene børnene. Lærkereden er en lille børnehave med 15 børn, og derfor slår pengene ikke til.

- Det betyder, at stedet ikke kan drives som nu. Vi kan ganske enkelt ikke dække ind personalemæssigt, siger Sys Jensen, der er daglig leder i Naturbørnehaven Lærkereden.

Politikerne mener, at institutionerne selv skal få børnehaverne til at løbe rundt uden ekstra tilskud.

- Alle børneinstitutioner i Svendborg vil med rette kunne sige at de er særlige og skal have ekstra tilskud, og det har vi ikke midlerne til, siger Lise-Lotte Tilsted(V), der er formand for Børn og Ungeudvalget i Svendborg Kommune.

Forældrene til børnene i Lærkereden synes ikke, at det er en forkælet holdning, at kommunen skal give lidt ekstra til børnehaven for at den kan overleve.