I det fynske folks tjeneste

Nødråb fra Vestre Skole

Tirsdag skal byrådet i Svendborg vedtage de sidste elementer i den nye skolestruktur i kommunen. Vestre Skole sender et sidste nødråb til politikerne.

02:03

01:00

Tirsdag skal byrådet i Svendborg vedtage den nye skolestruktur i kommunen. Vestre Skole sender et sidste nødråb til politikerne.

1 af 3

I et åbent brev til byrådet fra skolebestyrelsen Vestre Skole beskriver de, hvordan en veldrevet 2-sporet skole med 0.-10. klasse, designet til opgaven for 60 millioner nu risikerer at blive til en 2-sporet 0.-6. klasses skole med lokalemæssig overkapacitet.

- Hvis det handler om økonomi, så forstår vi ikke, at vi skal sende overbygningen til Rantzausminde Skole, med dertil hørende anlægsudgifter, at Nordres elever proppes ned på Byskolen, og lader os på Vestre boltre os i alle de overskydende klasse- og faglokaler vi har, som man ellers så gerne ville have fyldt op, skriver skolebestyrelsen for Vestre Skole i Svendborg.

For skolebestyrelsen handler det også om trafiksikkerhed.

- Der har fra vores side været gjort en indsats for at gøre opmærksom på, at det er problematisk at sende så mange elever ud på de cykelstier, som ikke er der. Vi billiger argumentet om, at det sundt at cykle, men de lange udsigter på op til 20 år for en sikker skolevej bekymrer os, skriver skolebestyrelsen.

Forældrene frygter også, at effekten af en usikker skolevej vil føre til at flere børn bliver kørt i skole, og at skolevejen derved bliver endnu mere trafikeret og farlig.

Men kritikken bliver afvist af Børne- og Ungeudvalgets formand Hanne Klit, Soc. dem.

- Det er vigtigt for os, at få udskolingsbørnene samlet i større udskolingsenheder, fordi det giver en bredere faglighed og en større mulighed for udvikling og kvalitet, siger Hanne Klit.

Se mere på TV2/FYN kl. 19.30