I det fynske folks tjeneste

Ny pædagog-uddannelse på Sydfyn

Skårup Seminarium bliver fra august 2008 hjemsted for en ny pædagoguddannelse med liniefag i krop, sundhed og bevægelse.

Det er Professionshøjskolen Lillebælt, der står som udbyder af uddannelsen i samarbejde med Fyns Pædagogseminarium og Odense Socialpædagogiske Seminarium.

Formålet med placeringen i Skårup er at profilere Svendborg som uddannelsesby, tiltrække flere studerende og udbygge det tværfaglige studiemiljø i Svendborg.

Liniefagene krop, sundhed og bevægelse er en videreførelse af Svendborg Kommunes fokusering på børn og unges motions- og kostvaner.

Det bliver en bacheloruddannelse normeret til at vare 3½ år.