I det fynske folks tjeneste

Nyt busrutenet i Svendborg

Svendborg fornyer nu hele busrutenettet blandt andet med flere nye ruter. Vognmænd har nu mulighed for at byde på opgaven med at køre på ruterne.

Det nye rutenet træder i kraft til august næste år, og politikerne mener, at planen vil betyde bedre sammenhæng i den kollektive trafik.

- Jeg ser frem til at vi får gennemført den nye busruteplan i Svendborg Kommune, der nu er vedtaget. Og at vi samtidig får de tilkøbsydelser, der gør at vi får muligheder for at transportere skoleelever, ligesom vi får optimeret teletaxa-systemet i landdistrikterne, siger formanden for udvalget for Kultur og Plan, Bruno Hansen(SF).

Planen vil give halv times drift i Svendborg by i dagtimerne, og om aftenen vil nye teletaxier betjene de rejsende.

I landdistrikterne bliver lokalruterne tilpasset skoleelevernes mødetider, og man kan køre med teletaxi både formiddag, aften og weekend.
Busrutenettet har været i offentlig høring gennem et par måneder, og politikerne har vedtaget den nye plan på baggrund af mere end 200 kommentarer fra borgerne. Svendborg Kommune vil bruge ca. 1,9 millioner kroner ekstra årligt på den nye plan.

Flere nye tiltag

  • I vinterhalvåret opretter FynBus to ekstra ruter, der kører fra Thurø til Nymarkskolen og fra den vestlige del af Svendborg by til Rantzausminde Skole. Dette har været et stort ønske fra mange elever og forældre, da man ellers skulle omkring banegården for at skifte, i den del af året hvor mange lader cyklen stå og vælger bussen.
  • Den nye bybusrute 230 omlægges, så den også kører via Odensevej og Grønnemosevej i den ene ende af ruten, og via Gl. Skårupvej i den anden ende. Hermed får kvarterer, er ellers ville få længere gåafstand til stoppestederne nu også glæde af det nye busnet.
  • Rute 240 bliver forlænget, så den får endestation i Egense, mens den i den anden ende af byen flyttes fra Christiansmindevej til Fruerstuevej.
  • Der bliver mulighed for ekstra aftenafgange på teletaxi-ordningen i Svendborg by, så man også kan komme hjem omkring kl. 23. I landdistrikternes teletaxi-ordning indføres en ekstra tidligere morgenafgang og flere afgange om eftermiddagen, så det bliver nemmere at komme til og fra regionalbusser og tog, hvis fx går på en ungdomsuddannelse i Svendborg.