I det fynske folks tjeneste

Omstridt Svendborg-svinesag i Miljøministeriet

Enhedslisten rejser nu spørgsmål til miljøministeren, efter et snævert flertal i Svendborg Byråd i mandags gav grønt lys til opførelsen af en svinebedrift.

Svendborg Byråd sagde mandag aften ja til ny svineproduktion trods øget belastning af miljøet.

Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel vil have ministerens svar på, om kommunens godkendelse er i strid med direktiverne, som beskytter det Sydfynske Øhav.

Kommunens embedsmænd har op til sagens afgørelse vurderet, at en godkendelse af svinebedriften skulle efterfølges af krav om, at det ikke måtte føre til merudledning. Der var imidlertid tvivl om, hvorvidt kommunen overskred direktiverne, hvis den ikke fulgte embedsmændenes anbefaling.

Den tvivl mener Jesper Kiel er blevet udnyttet af de borgerlige lokalpolitikere til ikke at stille de krav, der kan sikre den sydfynske natur. Han efterlyser nu klarere lovgivning og vejledning på området.