I det fynske folks tjeneste

Opmærksomhed hjælper boligløse små mus

Tilbuddet om tilskud til at etablere nye levesteder til de truede hasselmus og birkemus er ikke godt nok, mener Socialdemokrater og naturfredningsfolk.

Tilbuddet om tilskud til at etablere nye levesteder til de truede hasselmus og birkemus er ikke godt nok, mener Socialdemokrater og naturfredningsfolk.

Efter kritik af at ingen havde søgt om penge til at etablere nye levesteder for to af Danmarks mest truede dyrearter, hasselmusen og birkemusen, er der i sidste øjeblik kommet gang i ansøgningerne.

Da ansøgningsfristen udløb den 30. november var der kommet i alt 19 ansøgninger til Miljøministeriets tilskudsordninger "Særlig drift af skov" og "Plant for vildtet". Ordninger som giver tilskud til sikring og etablering af levestederne.

Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, som i midten af november råbte alarm - på grund af de manglende ansøgninger - er glad for, at opmærksomheden trods alt har hjulpet en smule.

- Andre lande har tigre, løver og elefanter som de har lovet at passe på, og vi har så hassel- og birkemusen. Men det er jo trods alt stadig et beskedent antal ansøgninger, og det ændrer ikke ved, at tilskudsordningerne ikke er gode nok, siger Mette Gjerskov.

Fødevareministeriet udbetalte da heller ikke én eneste krone i 2010 - gennem en anden tilskudsordning "Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger" - for så vidt angår opnåelse af forhøjet tilskud ved forpligtelse til etablering af hasselmusvenlige beplantninger.

Til gengæld er der gennem Fødevareministeriets ordning "Braklagte Randzoner" i år givet tilsagn til 50 ansøgere. Disse randzoner er blandt andet til gavn for birkemusen.

Ifølge biolog Bo Håkansson, fra Danmarks Naturfredningsforening, skyldes de få ansøgninger, at ordningen ikke er attraktiv for landmænd og skovejere.

- De her ansøgninger forslår ingen steder, hvis vi skal vende udviklingen for de her to arter, siger Bo Håkansson.