Plan for drikkevand i Svendborg

Region Syddanmark er igang med at undersøge, om det kan betale sig at fjerne forurening i Svendborg eller om byens forsyning af drikkevand skal findes udenfor byen.

Gennem historien har Svendborg hentet sit drikkevand fra reservoirer lige under byen.

Det gav god mening i gamle dage at hente vandet så tæt som muligt på borgerne.

Men nu findes der et stort antal forureningstrusler mod grundvandet fra ældre tankstationer, autoværksteder og virksomheder indenfor metalindustrien.

- Dem kan man ikke bare flytte. Derfor går vi nu i dialog med Svendborg Kommune og det lokale vandværk om det måske bedre betaler sig at flytte vandindvindingen uden for det nære byområde, siger Jørn Lehmann Petersen, Soc.dem., formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Søger overblik

Arbejdet skal give et overblik over, hvad det vil koste at fjerne forureningen og bevare de eksisterende vandboringer sammenholdt med prisen for at lave nye boringer udenfor byen.

Svendborg er et af 11 højtprioriterede indsatsområder for grundvand i Syddanmark.

Regionsrådet skal i slutningen af april tage stilling til en handleplan for Svendborgs grundvand.