I det fynske folks tjeneste

Plan-fejl koster Svendborg dyrt

Mellem 300.000 og 677.750 kroner. Så meget kommer det til at koste Svendborg, at det store byprojekt Den Grønne Tråd bliver forsinket.

Mellem 300.000 og 677.750 kroner. Så meget kommer det til at koste Svendborg, at det store byprojekt Den Grønne Tråd bliver forsinket.

Det fremgår af et notat til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget i Svendborg Kommune.

I notatet står der, at den forventede merudgift vil ligge i størrelsen fra 300.000 kroner til maksimalt 677.750 kroner.

Svendborg Vand var gået i gang med at etablere regnvandsbassin og

kloakering. Det arbejde fortsætter, da det ikke omfattet af lokalplanen, står der i notatet. Samtidig fortsætter Svendborg Museum med foretage arkæologiske undersøgelser af området.

Men herefter lukkes udgravningerne indtil forslaget til lokalplan er godkendt.

Lokalplan i høring

Den storstilede ombygning af Svendborg midtby var sat i gang på et ulovligt grundlag. Det afgjorde Natur- og miljø- klagenævnet 22. januar.

Det var arkitekt Steen Skovmand fra Svendborg, der havde indbragt sagen for Natur- og Miljøklagenævnet.

I afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet hedder det:

"Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Svendborg Kommunes afgørelse af 23. september 2013 om, at Svendborg Kommunes projekt "Den Grønne Tråd" ikke er lokalplanpligtigt og hjemviser sagen til fornyet behandling."

Svendborg Kommune skal derfor nu gennemføre en lokalplan-proces for hele projektet.

Svendborg Byråd skal 25. februar vedtage lokalplanforslaget, der så

fremlægges i offentlig høring frem til 23. april 2014.

Link til lokalplanforsalget