Planer om sikker cykelsti ved Hvidkilde

Planerne om en sikker stiforbindelse forbi Hvidkilde Gods ved Svendborg er kommer et stykke nærmere.

Svendborg Kommune har fået et stigende antal henvendelser fra borgere, der cykler på strækningen imellem Svendborg og Ollerup. Cyklisterne oplever strækningen som meget utryg - især i det mørke vinterhalvår.

Svendborg Kommune har derfor i samarbejde med Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Vejdirektoratet drøftet, hvordan en cykelsti langs Fåborgvej kan komme forbi Hvidkilde Gods.

Det er nu mundet ud i et forslag til en løsning, som bliver forelagt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget mandag den 13. april.