I det fynske folks tjeneste

Politifolks bommert udløser ny straffesag i Svendborg

Instruks fra Rigsadvokaten blev overtrådt af politifolk, der læste afhøringsrapporter, inden de skulle vidne.

Fyns Politi skal nu lave et nyt anklageskrift. Foto: arkiv

Opdatering

  • 20. sep 2018 kl. 14:34 Fyns Politi har indskærpet reglerne til de ansatte om, at de ikke må læse afhøringsrapporter, før de vidner i retten, oplyser politidirektør Arne Gram. Det sker som følge af afviklingen af en straffesag i Svendborg.

Retten i Svendborg har torsdag besluttet at pille et anklageskrift fra hinanden, da det blev afsløret, at to vidner fra politiet havde forberedt sig på en ulovlig måde.

I forbindelse med domsafsigelsen har retten afvist at tage stilling til to af forholdene i anklageskriftet. De skal udskilles og behandles forfra, oplyser en af forsvarerne i sagen, advokat Ulrik Sjølin.

Forholdene drejer sig om vold mod politiet og om trusler mod politiet. I retten skulle flere betjente forleden vidne om, hvad de havde oplevet.

Men undervejs viste det sig, at to politifolk havde læst afhøringsrapporterne, inden de skulle vidne. Dette er i strid med en instruks fra landets øverste anklagemyndighed, og forsvareren forlangte derfor en indgriben fra retten. Den kom så torsdag.

- Dette er absolut et problem for politi og anklagemyndighed, siger advokat Ulrik Sjølin.

- Forløbet undrer mig meget. Dels at politifolk åbenbart ikke kender reglerne. Og dels at den mødende anklager ikke greb ind, da det kom frem i retten, siger advokaten.

Han henviser til, at anklageren har en forpligtelse til at sikre den såkaldte legalitet - altså at en sag føres i overensstemmelse med reglerne.

I Rigsadvokatens instruks om "Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen" er reglen formuleret ret klart: "Et vidne har ikke adgang til inden afhøringen i retten at gennemlæse en politirapport om vidnets tidligere forklaring til politiet. Det gælder for alle vidner, herunder polititjenestemænd."

- Det er en grundlæggende regel, som skal sikre retssikkerheden, siger Ulrik Sjølin.

Retsformanden har torsdag bestemt, at hun vil være inhabil ved den nye sag - og har i øvrigt ifølge advokaten henvist til et forsigtighedsprincip.

Onsdag ønskede anklageren i sagen, anklagerfuldmægtig Christian Nielsen fra Fyns Politi, ikke at kommentere problemet.

Torsdag oplyser politidirektør Arne Gram i en mail til Ritzau, at han allerede onsdag, da han blev bekendt med sagen, omgående indskærpede reglerne for medarbejderne.

- Jeg skal allerførst beklage, hvis personale fra Fyns Politi ikke har fulgt de interne retningslinjer, Rigsadvokaten har opstillet på området, udtaler politidirektøren.

Først senere vil han kommentere sagen yderligere. I den forbindelse bør politiet overveje en grundig opfølgning, lyder opfordringen fra advokat Ulrik Sjølin.

- Fyns Politi bør efter min mening af egen drift undersøge, om borgere tidligere er blevet dømt alene på udsagn fra politividner, der også har læst rapporter i strid med instruksen. Det bør overvejes, om der i givet fald skal ske genoptagelse af sagerne, mener han.