I det fynske folks tjeneste

Politikere og embedsfolk i hård strid om svin

I Svendborg skal politikerne i dag i den ny storkommune for første gang behandle en sag om en ny svinefarm. Sagen er principel, og den har nu udviklet sig til en politisk kamp, der skal afgøres af hele byrådet. 

Strid om svinefarm i Stentrup ved Svendborg.

Det er godset Løjtved ved Stenstrup, der har søgt om tilladelse til at opføre en svinestald. Den slags miljø-sager behandles nu af kommunerne, der har overtaget opgaven fra de gamle amter.

Godset har søgt om at bygge stalden - sammen med en tilhørende gyllebeholder. Undervejs er projektet flyttet lidt længere væk fra Stenstrup by for at undgå lugtgener.

Men kommunens embedsmænd anbefaler alligevel, at stalden ikke må udlede nogen form for ammoniak eller kvælstof - fordi der ligger en mose i nærheden - og fordi vandløb i området vil kunne føre kvælstof videre til Nakkebølle Fjord, og dermed det sydfynske øhav, hvor en stor del er internationalt natur-beskyttelsesområde.

Men da sagen blev behandlet i kommunes tekniske udvalg, var der ikke stemning for så skrappe restriktioner.

Inden byrådsmødet viser udmeldinger fra medlemmerne tæt på dødt løb. Byrådemødet begynder kl 17.00.