I det fynske folks tjeneste

Protest-bevægelse stifter forening

Svendborg Byråds beslutning om at omdanne Svendborg Havn til byhavn har vakt så stor modstand, at det har fået en initiativgruppe til at holde en stiftende generalforsamling.

Beslutningen om at nedlægge Svendborg havns tunge industri og søfart, så den i stedet skal bestå af 80 procent boliger, har fået en gruppe til protestere. Initiativgruppen vil nu stifte 'Foreningen til bevaring af Svendborg havn', og håber derigennem at skabe debat om den nye udvikling på Svendborg havn.

Gruppen er bredt sammensat på tværs af politiske partier og personer fra erhvervslivet.

Men inden foreningen er stiftet, har den vakt røre. Torsdag meddelte den konservative vælgerforening i Svendborg, at Jørgen Lundsgaard ikke bliver genopstillet på kandidatlisten til 2013, og efterfølgende sagde Jørgen Lundsgård til TV 2/FYN, at han havde en formodning om, at de to ting kunne hænge sammen.

Foreningens formål er at:

- At bevare Svendborg havn som erhvervshavn

- At sikre bestående og nyt erhvervsliv på havnen

- At forhindre etablering af boliger til gene for havnens erhvervsliv

- At sikre det kulturhistorisk bevaringsværdige havnemiljø

- Derudover ønskes kravet om at nye virksomheder skal være havnerelaterede fjernet

Generalforsamlingen finder sted den 1. november klokken 19.30 på Hotel Ærø.